Tag Archives: brannventilasjon

Arbeidet på taket er sluttført

Brannventilasjonsanlegget er montert og glasmeisteren har avslutta arbeidet på taket. Det nye glastaket skal vere heilt tett, slik at vi slepp fleire lekkasjar inn i trapperommet. Brannventilasjonsanlegget blir kopla til om eit par veker: Då er alle brannalarmane ferdigmontert, og heile brannvarslingsanlegget blir slått på. Bilete frå arbeidet med monteringa av det nye taket

Montering av brannventilasjon og nytt glastak over trapperommet

Frå måndag 12. mars til fredag 23. mars blir det montert brannventilasjonsanlegg og lagt nytt glastak over trapperommet. Oppdatering 29. mars: Arbeidet er forseinka, og styret har ikkje fått melding frå leverandørane om når anlegget vil bli ferdig. Vi håpar det skjer før påska startar for alvor. Det nye brannventilasjonsystemet vil vere kopla til brannalarmen. […]

Info frå styret, august 2011

Haustdugnad 20.-21. september Det blir dugnad tysdag 20. og onsdag 21. september for å male golva i kjellaren og rydje ute. Styret ber om at alle stiller på éin av dagane. Det kjem påmeldingsliste der du kan skrive deg opp eit par veker før dugnaden. Dugnaden startar kl 18 og blir avslutta mellom 20 og […]

Norconsults anbefaling for brannsikring

I 2008 hadde Brannvesenet inspeksjon i blokkene, i forbindelse med Høyhusprosjektet Brannvesenet har i Oslo. Brannvesenet kom med en del pålegg («skal») og en del anbefalinger («bør») for å bedre brannsikkerheten i blokkene. Arbeidet starta i 2008, og vil bli avslutta i 2011. Styret leide inn Norconsult tidlig i 2010 for å vurdere arbeidet som allerede […]

Info frå styret 16. mars

Det nye styret har hatt fyrste styremøte, og dette er dei viktigaste sakene vi vil arbeide med i året som kjem: Entrédører: Utskiftinga av entrédørene startar i veke 12. Slusedører: Vi forsøker å justere dørene, slik at dei ikkje skal vere så tunge å opne. Toppbalkongane: Det har vore problem med lekkasje o.a. med dei […]

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.