Tag Archives: brannvarslingsanlegg

Inspeksjon av radiatorer, VVS, brannsikring m.m.

Sameiene har fått pålegg om å kontrollere VVS-opplegget i samtlige leiligheter. Det har vært svært mange skader de siste årene, og til tross for at det har blitt iverksatt omfattende tiltak for å få bukt med lekkasjeproblemene har det allerede vært to lekkasjer nå i høst. Gjensidige har varslet oss om at forskringspremiene til sameiene […]

Tidspunkt for montering av røykdetektorer i hver leilighet

Troll Sikkerhet skal montere røykdetektorer i hver leilighet, koplet til det nye felles brannvarslingsanlegget. Les mer om brannvarslingsanlegget og detektorene. I lista nedenfor ser du tidspunkter for når arbeidet skal utføres i hver leilighet. Du må enten: Være hjemme på tidspunktet som er angitt i oversikten. Levere nøkkel til en nabo som skal være hjemme. […]

Nytt brannvarslingsanlegg

Sameiene har inngått avtale med Troll Sikkerhet AS (partner av Securitas Direct) om levering av brannvarslingsanlegg. Anlegget vil bli montert i perioden 23. januar til midten av mars 2012. VIKTIG: Tidspunkt for montering i hver leilighet. Årsmøtet i sameiene i 2011 vedtok å montere felles brannvarslingsanlegg. Dette er et pålegg fra Brann- og redningsetaten, og […]

Info frå styret, august 2011

Haustdugnad 20.-21. september Det blir dugnad tysdag 20. og onsdag 21. september for å male golva i kjellaren og rydje ute. Styret ber om at alle stiller på éin av dagane. Det kjem påmeldingsliste der du kan skrive deg opp eit par veker før dugnaden. Dugnaden startar kl 18 og blir avslutta mellom 20 og […]

Info frå styret 16. mars

Det nye styret har hatt fyrste styremøte, og dette er dei viktigaste sakene vi vil arbeide med i året som kjem: Entrédører: Utskiftinga av entrédørene startar i veke 12. Slusedører: Vi forsøker å justere dørene, slik at dei ikkje skal vere så tunge å opne. Toppbalkongane: Det har vore problem med lekkasje o.a. med dei […]

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.