Tag Archives: brannalarm

Informasjon om brannvarslingsanlegget

Styret har laget et informasjonsskriv om hvordan du slår av brannalarmen dersom det er falsk alarm. Skrivet blir delt ut til alle leilighetene. Last ned informasjonsskrivet.

Tidspunkt for montering av røykdetektorer i hver leilighet

Troll Sikkerhet skal montere røykdetektorer i hver leilighet, koplet til det nye felles brannvarslingsanlegget. Les mer om brannvarslingsanlegget og detektorene. I lista nedenfor ser du tidspunkter for når arbeidet skal utføres i hver leilighet. Du må enten: Være hjemme på tidspunktet som er angitt i oversikten. Levere nøkkel til en nabo som skal være hjemme. […]

Nytt brannvarslingsanlegg

Sameiene har inngått avtale med Troll Sikkerhet AS (partner av Securitas Direct) om levering av brannvarslingsanlegg. Anlegget vil bli montert i perioden 23. januar til midten av mars 2012. VIKTIG: Tidspunkt for montering i hver leilighet. Årsmøtet i sameiene i 2011 vedtok å montere felles brannvarslingsanlegg. Dette er et pålegg fra Brann- og redningsetaten, og […]

Norconsults anbefaling for brannsikring

I 2008 hadde Brannvesenet inspeksjon i blokkene, i forbindelse med Høyhusprosjektet Brannvesenet har i Oslo. Brannvesenet kom med en del pålegg («skal») og en del anbefalinger («bør») for å bedre brannsikkerheten i blokkene. Arbeidet starta i 2008, og vil bli avslutta i 2011. Styret leide inn Norconsult tidlig i 2010 for å vurdere arbeidet som allerede […]

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.