Tag Archives: balkong

Utbedring av sagmerker på balkongene

I forbindelse med forlengingen av rømningsveiene ble det montert luker i gulvet i 12 leiligheter i hver blokk. Lukene er av samme type som de eksisterende lukene i etasjene over. Rundt enkelte av disse lukene har det blitt stygge merker etter sagingen. Dersom de aktuelle seksjonseierne ønsker det, vil vaktmesteren utbedre disse skadene: Vaktmesteren vil […]

Forlenging av rømningsveiene

Det vil bli utført betongsaging og montering av nye luker og stiger på balkongene fra 27. april 2012. Siste del av brannvernprosjektet! I 2008 hadde Brannvesenet inspeksjon i Blindernveien 2 og 4. Vi fikk pålegg om å bedre brannsikkerheten, og årsmøtet i 2009 vedtok å starte et eget brannvernprosjekt. Prosjektet har blitt behandlet på alle […]

Norconsults anbefaling for brannsikring

I 2008 hadde Brannvesenet inspeksjon i blokkene, i forbindelse med Høyhusprosjektet Brannvesenet har i Oslo. Brannvesenet kom med en del pålegg («skal») og en del anbefalinger («bør») for å bedre brannsikkerheten i blokkene. Arbeidet starta i 2008, og vil bli avslutta i 2011. Styret leide inn Norconsult tidlig i 2010 for å vurdere arbeidet som allerede […]

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.