Egenkontroll av brannvern, strøm, VVS m.m.

Boligsameier er lovpålagt å ha internkontroll og et systematisk HMS-arbeid. En viktig del av dette arbeidet er seksjonseiernes egenkontroll.

Når du fyller ut skjemaet må du sjekke alle opplysningene. Forsikringsselskapet kan kreve erstatning dersom du gir gale opplysninger og det oppstår skader.

Last ned skjemaet for egenkontroll eller se eksempel på utfylt skjema.

Skjemaet skal legge i styrepostkassa, eller sendes elektronisk.

Forklaring til skjemaet

Skjemaet er relativt selvforklarende, men her er noen ekstra forklaringer til enkelte av punktene.

Seksjonseier er ansvarlig for vedlikehold av alle punktene som er nevnt i skjemaet, men unntak for soilrørene. Seksjonseier er ansvarlig for vedlikehold av entrédør, vinduer, elektrisk anlegg (fra og med underfordeler i oppgangen), alle rør (unntatt de som går mellom leilighetene) og alt annet som er inne i hver leilighet.

Last ned skjemaet for egenkontroll.

 

Forklaring til egenkontrollskjemaet
Punkt Spørsmål Forklaring
1 BRANNVERN
1.1 Er rømningsveiene gjennom balkongene mulige å åpne? Løft på luka. Det skal ikke ligge noen faste installasjoner oppå rømningsluka (løse bord/stoler er helt ok). Seksjonseierne er ansvarlige for at egen luke ikke er blokkert.
1.2 Er det batteridrevet røykvarsler i leiligheten? I tillegg til detektor knyttet til fellesanlegget.  Du må ha en ekstra batteridrevet røykdetektor/varsler som en ekstra sikkerhet.
1.2a Er batteriet i røykvarsleren skiftet i år?
1,3 Er det brannslokkingsapparat i leiligheten?
1.3a Står manometeret på brannslokkingsapparatet på grønt?
1.3b Er brannslokkingsapparatet snudd på hodet i år? Snu det opp ned to ganger i året. Brannslokkingsapparatet bør snus på hodet to ganger i året. Du skal høre at pulveret inne i apparatet glir når du snur apparatet opp ned.
1.4 Har du sjekket tv, vaskemaskin og tørketrommel for støv?  Støvete elektriske apparater er brannfeller!
1.5 Vet du hvordan du skrur av brannvarslingsanlegget dersom det er falsk alarm?  Det står oppslag om hvordan du gjør det på tavla nede.
1.6 Vet du at du skal ringe brannvesenet tlf 110 dersom det er brann?
2 ELEKTRISK
2.1 Har du nøkkel til sikringsskapet i oppgangen? Mangler du nøkkel kan du kjøpe ny på f.eks. Jernia.
2.2 Er sikringene merket og lette å finne? Er sikringsskapet ryddig? Det skal ikke ligge søppel og skrot i sikringsskapet.
2.3 Er alle kabler/ledninger i leiligheten forsvarlig festet?
2.4 Er ledninger og elektrisk utstyr helt og uskadet?
2.5 Er det forsvarlig bruk av skjøteledninger? Ikke sett skjøteledning i skjøteledning. Begrens bruken. Skjøteledninger er en av de vanligste brannårsakene i Norge. Ikke bruk skjøteledninger permanent. Det er svært viktig at du ikke seriekopler skjøteledninger!
2.6 Er hvitevarer koplet rett i stikkontakt? Ikke bruk skjøteledning til hvitevarer, kaffetrakter e.l. Du må IKKE bruke skjøteledninger til hvitevarer eller andre elektriske apparater som krever mye strøm.
2.7 Er arbeid på el-anlegget kun utført av elektriker?  Du har lov til å sette opp lamper o.l. selv.
3 RADIATORER, VANN M.M.
3.1 Er alle radiatorene tette og uten rust/merker? Kjenn på radiatoren, se etter fuktmerker.  Er det rust på radiatoren? Er det ny rust eller gammel rust? Seksjonseierne er ansvarlig for vedlikehold av radiatorene. De må males med rusthemmende maling dersom de har fått rust etter gamle skader. Ikke mal dersom du er usikker på om lekkasjen er tettet.
3.2 Er alle radiatorrørene i leiligheten tette og uten rust/merker?  Se over alle radiatorrørene. Kjenn på både for- og bakside av røret. Drypper det? Er det fuktig? Er rørene rustne? Seksjonseierne er ansvarlige for vedlikehold av rør inne i leiligheten, med unntak for rørene som går mellom leilighetene. Rørene må males og pusses dersom de er rustne. Ikke mal dersom du er usikker på om lekkasjen er tettet.
3.3 Har du luftet alle radiatorene i løpet av de to siste månedene?  Fungerer alle lufteskruene? Radiatorene kan ruste på innsiden dersom de ikke luftes.
3.4 Er det oppvaskmaskin i leiligheten?
3.4a Er alle koplinger til oppvaskmaskin skrudd skikkelig til?
3.4b Sitter avløpet fra oppvaskmaskinen skikkelig fast?
3.4c Har oppvaskmaskinen nødstopp? En kloss, ca 10 × 10 cm, som sitter på vannslangen.
3.4d Er oppvaskmaskinen nyere enn 10 år? Kjøp ny dersom den er gammel, slitt eller fungerer dårlig.
3.5 Er det vaskemaskin i leiligheten?
3.5a Er alle koplinger til vaskemaskinen skrudd skikkelig til?
3.5b Sitter avløpet fra vaskemaskinen skikkelig fast?
3.5c Er veggene og gulvet rundt vaskemaskinen helt tørre? Se etter fuktmerker.
3.6 Er det stoppekran på toalettet? Bare enkelte leiligheter har dette.  Har du stoppekran på toalettet? Fungerer denne stoppekrana som den skal? Prøv å skru av, og sjekk deretter at det ikke kommer vann i springen. Enkelte seksjonseiere fikk ettermontert stoppekran i leiligheten for lenge siden. Dette er som regel en liten svart hendel som er festet til et vannrør på do. Hver enkelt seksjonseier er ansvarlig for vedlikehold av denne stoppekrana. Dersom du ikke har stoppekran på do må du gjøre deg kjent med hvor stoppekran i kjelleren er, se oppslag ved heisen.
3.6a Fungerer stoppekranen på toalettet?
3.7 Vet du at det er stoppekraner i kjelleren, og at det er oppslag som viser hvor de er?
3.8 Er toalettet og toalettrørene helt tette? Se etter fuktmerker på gulv og vegger.
3.9 Er soilrøret (tjukt rør som går fra gulv til tak på do) helt og tett? Se etter sprekker. Sameiet er ansvarlig for vedlikehold av dette røret, og skifter rør som er sprukket eller ødelagt.
3.10 Er sluk og vannlåser på bad og kjøkken renset i år?  Er sluket i gulvet på badet rengjort? Har det vært lekkasjeproblemer med sluket? Er det fall mot sluket (gulvet skal helle ned mot sluket slik at vann renner ned i det). Seksjonseier/leietaker må sørge for at sluk og avløp blir rengjort med jevne mellomrom.
3.11 Vet du at du skal ringe brannvesenet dersom det er store lekkasjer i leiligheten?
4 VENTILASJON
4.1 Fungerer ventilasjonsanlegget på badet?
4.2 Er ventilen på badet åpen? Ingen ventiler skal bygges inn eller dekkes til.
4.3 Er ventilene på stue og soverommene åpne? Ingen ventiler skal bygges inn eller dekkes til.
4.4 Har du kullfilter i kjøkkenventilator (over komfyren)?
4.4a Har du skiftet/ vasket filter i kjøkkenventilatoren i år?
4.4b Har du rengjort viften i kjøkkenventilatoren i år?
5 ANNET
5.1 Er det andre feil og mangler som styret burde vite om?  Du må gi melding til styret dersom du vet om utstyr som er skadet.

Publisert 23.10.2012 av Erik Bolstad.
Sist oppdatert 12.11.2012 av Erik Bolstad.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.