Slokkeapparater og røykvarslere

I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn, skal alle leiligheter ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange.

Våren 2009 ble alle private brannslokkingsapparat og røykvarslere i sameiene kontrollert. Resultatet av kontrollen var så nedslående at det ble besluttet at sameiene skulle koordinere innkjøp av brannslokkingsapparater og røykvarslere på vegne av alle seksjonseierne.

Røykvarslere og brannslokkingsapparater ble levert av Trygg og Sikker AS i april 2009, og ble kontrollert i juni 2010.

Vi hadde serviceavtale med årlig kontroll for apparatene som varte i fem år. I februar 2016 inngikk sameiet serviceavtale med Norsk Brannvern for brannslokkingsapparater, røykvarslere og brannvarslingsanlegget. Avtalen inneholder også tilbud og årlig tilsyn/hjemmebesøk for råd og veiledning til hver enkelt seksjonseier.

Publisert 18.5.2009 av Erik Bolstad.
Sist oppdatert 27.6.2016 av Anine Terland.

Share Button

blindernveien.no ble sist oppdatert 3.3.2019.