Brannvarslingsanlegg

Det er felles brannvarslingsanlegg i byggene. Ved alarm i en leilighet blir det etter tre minutter utløst sirener inne i hver leilighet og klokker i oppgangen.

Last ned informasjonsskriv om brannvarslingsanlegget (bl.a. hvordan du avstiller falske alarmer).

Alarmsystemet er produsert av Icas AS, et norsk selskap med hovedkontor i Bærum. Selskapet er fullt ut ISO-9001 sertifisert av Det Norske Veritas. Systemet forhandles av flere ulike selskaper (bl.a. Troll Sikkerhet), noe som sikrer at vi vil kunne få utført vedlikehold og tilpasninger også i framtiden. Alarmsystemet er et fullskalasystem som bl.a. er godkjent for hoteller og sykehus, og er en vanlig type i blokker som våre. Det er inngått vedlikeholdsavtale med årlig test av anlegget.

Informasjon fra da anlegget ble montert.

Hvis du ser at det brenner

  1. Redd deg selv og andre mennesker som er i fare. Evakuer bygningen. Ikke bruk heisen. Hvis det ikke er mulig å bruke trappa, bruk rømningsveiene via balkongene.
  2. Varsle brannvesenet på telefon 110 og fortell hvor det brenner, hva som har skjedd og hvem som ringer.
  3. Forsøk å slokke brannen.
  4. Begrens brannen: Lukk alle vinduer og dører. Entrédøren til leiligheten MÅ holdes lukket dersom det brenner i leiligheten. Pass på at entrédøren er lukket når du forlater leiligheten.

Det er røykdetektorer tilkoplet felles brannvarslingsanlegg i alle leilighetene. Alarmene er ikke koplet til brannvesenet. Hver leilighet skal ha
ekstra batteridrevet røykvarsler samt brannslokkingsapparat.

Hvis det er falsk alarm

Forsikre deg først om at det er falsk alarm, og at det ikke brenner.

Alarmsentralen i første etasje viser hvilket leilighetsnummer som er utløst. Slusedørene er merket med leilighetsnummer, f.eks. H0801 for 8. etasje.

For å slå av alarmen (kun ved falsk alarm)

  1. Trykk på Avstill summer (for å slå av lyden i alarmsentralen)
  2. Trykk på Tilbakestill (for å slå av sirener og klokker).
  3. Tast kode 123 etterfulgt av enter (bøyd pil nede til høyre)

Luft ut røyk/varme som har utløst alarmen, ellers vil alarmen utløses igjen etter ett minutt. I nødsfall: skru ut detektoren som har utløst alarmen.

Publisert 6.6.2012 av Erik Bolstad.
Sist oppdatert 16.7.2012 av Erik Bolstad.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.