Brannvarslingsanlegg

Det er felles brannvarslingsanlegg i byggene. Ved alarm i en leilighet blir det etter tre minutter utløst sirener inne i hver leilighet og klokker i oppgangen.

Last ned informasjonsskriv om brannvarslingsanlegget (bl.a. hvordan du avstiller falske alarmer).

Alarmsystemet er av type Elotec Magnum 25. Vedlikehold og kontroll av anlegget blir utført av Norsk brannvern. Alarmsystemet er et fullskalasystem som blant annet er godkjent for hoteller og sykehus, og er en vanlig type i blokker som våre. Det er inngått vedlikeholdsavtale med årlig test av anlegget.

Hvis du ser at det brenner

  1. Redd deg selv og andre mennesker som er i fare. Evakuer bygningen. Ikke bruk heisen. Hvis det ikke er mulig å bruke trappa, bruk rømningsveiene via balkongene.
  2. Varsle brannvesenet på telefon 110 og fortell hvor det brenner, hva som har skjedd og hvem som ringer.
  3. Forsøk å slokke brannen.
  4. Begrens brannen: Lukk alle vinduer og dører. Entrédøren til leiligheten MÅ holdes lukket dersom det brenner i leiligheten. Pass på at entrédøren er lukket når du forlater leiligheten.

Det er røykdetektorer tilkoplet felles brannvarslingsanlegg i alle leilighetene. Alarmene er ikke koplet til brannvesenet. Hver leilighet skal ha ekstra batteridrevet røykvarsler samt brannslokkingsapparat.

Hvis det er falsk alarm

Forsikre deg først om at det er falsk alarm, og at det ikke brenner.

Alarmsentralen i første etasje viser hvilket leilighetsnummer som er utløst. Slusedørene er merket med leilighetsnummer, f.eks. H0801 for 8. etasje.

For å slå av alarmen (kun ved falsk alarm)

  1. Trykk «OK», angi passord (fem trykk på pil oppover), bekreft med «OK»
  2. Trykk på «Avstill summer» (for å slå av lyden i alarmsentralen)
  3. Kontroller utstyr og utbedre feil. Kontakt om nødvendig autorisert servicepersonell. Luft ut røyk/varme som har utløst alarmen, ellers vil alarmen utløses igjen etter ett minutt. I nødsfall: skru ut detektoren som har utløst alarmen.
  4. Trykk på «Tilbakestill sentral» (for å nullstille systemet og sette anlarmen på igjen)

Se også denne videoen for hvordan tilbakestille alarmen:

 

Publisert 6.6.2012 av Erik Bolstad.
Sist oppdatert 26.2.2022 av Ola Nordal.

blindernveien.no ble sist oppdatert 2.2.2022.