Tilbud til seksjonseierne om utskifting av underfordeler (sikringsskap)

Oppdatering 10. august: Nesten alle seksjonseierne har takket ja til tilbudet.

I forbindelse med at hovedtavler, vaskeri­tavler og fellessikringsskap i Blindernveien 2 og 4 skal skiftes, har styret også hentet inn tilbud på utskifting av hver enkelt seksjons­eiers underfordeler («sikringsskapet» i kottet i oppgangen).

Underfordelerne er hver enkelt seksjonseiers ansvar, men utskifting av disse fordelerne er en viktig del av brannventiltakene i sameiene.

Det vil koste 5250 kr inkl mva. for hver seksjonseier å skifte underfordeler («sikringsskap»). Tilbudet gjelder hele underfordeleren, det er ikke anledning til å skifte bare noen sikringer e.l. – da må du ta kontakt med en elektriker på egen hånd.

De fleste underfordelerne i Blindernveien 2 og 4 er fra 1959. Levetiden på de ulike bestanddelene  er utløpt (etter produsentens ansvisninger), og fordelerne er modne for utskifting. I 2014 begynner utskiftingen av alle strømmålere i Norge, og Hafslund signaliserer at de da også vil skjerpe kravene til modernisering og oppgradering av el-anlegg.

En tredjedel av alle branner i norske boliger i fjor var knyttet til elektriske anlegg. Hvis du modern­iserer underfordeleren din, er du med på å sikre at vi unngår branner i gårdene våre.

Hver enkelt seksjonseier er ansvarlig for at underfordelerne følger gjeldende forskrifter og regler, og er ansvarlig dersom feil i eget anlegg rammer sameiet eller andre seksjonseiere.

Styret anbefaler hver seksjonseier å inngå avtale med Sinus Elektro AS om utskifting av underfordelerne («sikringsskapene»). Sinus Elektro ble valgt etter en anbudsrunde der vi vurderte både pris og kvalitet. Sinus ble valgt fordi de lå lavt i pris, referansene oppgir at de gjør en god jobb, og fordi de dokumenterte arbeidet som skal gjøres på en grundig måte. Vi har fått forsikringer om at det kun benyttes førsteklasses materiell og utstyr.

Tilbudet fra Sinus Elektro innebefatter:

 • Stativer for underfordelinger (hver seksjonseiers sikringsskap) bygges om med profilskinner og avdekkinger. D.v.s. at hele opplegget inne i kottet blir nytt og langt ryddigere enn i dag.
 • Hovedsikringer økes fra 2 stk 20 amp. til 2 stk 25 amp. D.v.s. at sikringene ikke vil gå så ofte, og vi får større kapasitet i anleggene.
 • Hovedsikring leveres som effektbryter (O.V.) og kurssikringer med jordfeilautomater. D.v.s. at alle får moderne «vippebrytere», og alle sikringene får jordfeilautomat slik det er krav om i forskriftene.
 • Tilbudet dekker ikke utbedring av eventuelle jordfeil i leilighetene.

Fordeler med å være med på en felles utskifting:

 • Hver seksjonseier slipper unna med minimalt med administrasjon og organisering av arbeidet.
 • Fellestilbudet er rimeligere enn hva man kan vente å betale for tilsvarende arbeid og kvalitet fra andre selskap.
 • Dersom alle i en etasje velger å skifte sine underfordelere, blir hele det eksisterende opplegget i kottet fjernet (inkludert skinner og oppheng) og erstattet med et nytt og moderne oppheng. Alle sikringene blir plassert på nytt, og vi slipper kaoset som er i skapene i dag.
 • Ved å bli med på felles utskifting av underfordelerne, får du likt anlegg som resten av blokka. Vedlikehold blir lettere og billigere.

Hvem MÅ skifte underfordeler:

 • Alle som har gjort endringer i baderom etter 1989 og som ikke har fått oppgradert underfordeleren i forbindelse med dette. Det er krav i el-forskriftene om montering av jordfeilbryter ved alle endringer/oppgraderinger av baderom.

Hvem BØR skifte underfordeler:

 • Alle med originale underfordelere fra 1959.
 • Alle som ikke kan dokumentere at arbeid som er gjort på underfordelerne er i samsvar med gjeldende forskrifter.

Hvem KAN skifte underfordeler:

 • De som har utbedret underfordeleren tidligere, men som likevel ønsker å være med på generell opprydding og standardisering.

Utskifting av underfordelerne er ikke et pålegg, men styret oppfordrer alle på det sterkeste til å bli med på fellesutskifting av anleggene.

Dersom du ønsker å skifte underfordeler («sikringsskap»), kan du sende en melding til styret.

Dersom du ikke ønsker å skifte underfordeler, ber vi om at du gir melding om dette også – da slipper du å få purretelefoner fra oss!

Dersom du ha spørsmål, kan du kontakte styret.

Send svar så raskt som mulig, senest 1. august.

God sommer!

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.