Utbedring av sagmerker på balkongene

Enkelte av balkongene har fått stygge merker etter betongsagingen.

I forbindelse med forlengingen av rømningsveiene ble det montert luker i gulvet i 12 leiligheter i hver blokk.

Lukene er av samme type som de eksisterende lukene i etasjene over.

Rundt enkelte av disse lukene har det blitt stygge merker etter sagingen. Dersom de aktuelle seksjonseierne ønsker det, vil vaktmesteren utbedre disse skadene:

  • Vaktmesteren vil fuge/sparkle skader. Sameiet betaler for dette.
  • Vaktmesteren kan også male gulvet. Dette må hver seksjonseier betale for selv; prisen vil være 500 k. Seksjonseieren vil motta faktura direkte fra vaktmester.

Gi beskjed til styret dersom du ønsker at vaktmesteren skal utbedre skader på din balkong.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.