Forlenging av rømningsveiene

Det vil bli utført betongsaging og montering av nye luker og stiger på balkongene fra 27. april 2012.

Siste del av brannvernprosjektet!

I 2008 hadde Brannvesenet inspeksjon i Blindernveien 2 og 4. Vi fikk pålegg om å bedre brannsikkerheten, og årsmøtet i 2009 vedtok å starte et eget brannvernprosjekt. Prosjektet har blitt behandlet på alle etterfølgende årsmøter. I 2010 fikk sameiene bistand fra Norconsult for å lage en endelig brannvernplan.

Brannvernprosjektet er nå nesten ferdig, det eneste som står igjen er å forlenge rømningsveiene via balkongene fra 7. etasje til bakkeplan. Det er i dag rømningsveier med luker og stiger fra 11. til 7. etasje. Lukene og stigene blir forlenget til 4. etasje, derfra blir det utvendig brannstige helt ned. Stigene vil være innbruddsikret.

Det er viktig at ingen av lukene på noen av balkonggulvene blir permanent tildekket. Det er m.a.o. ikke lov å legge terrassegulv eller montere faste installasjoner over lukene. Møbler/benker/kasser må være lette å flytte dersom vi blir nødt til å evakuere blokkene via balkongstigene.

Nye luker og stiger

Lukene og stigene er laget av aluminium, i samme utførelse som eksisterende luker/stiger på andre balkonger. Arbeidet blir utført av Oppland Brannsikring.

Det vil bli brukt fire dager totalt på arbeidet i hver blokk. Det vil bli saget tre hull hver dag. Arbeidet vil starte rundt kl 8, og kan vare helt til 18 eller 19. Arbeidet vil medføre støy, støv og noe vannsøl.

Alle som blir direkte påvirket av arbeidet vil få oppslag på egen dør. De som har fått varsel MÅ tømme balkongen for absolutt alle gjenstander, og MÅ levere fra seg nøkkel eller være hjemme den dagen de har fått varsel om. Dersom man ikke er hjemme eller ikke har levert fra seg nøkkel må man betale 10 000 kr for å ha forsinket arbeidslaget en hel dag.

Vi ber om at alle følger med på om det renner vann fra betongsagingen, og at alle hjelper til med å tørke opp dette slik at vi unngår lekkasjer.

Datoplan

Arbeidet starter i Blindernveien 4 den 23. april, og i Blindernveien 2 den 27. april.

Blindernveien 4
Dato Seksjon Etasje Rømningsluke Stige
mandag 23. april B4, seksj. 12 4. etg. Ny luke i tak Ny stige på vegg
B4, seksj. 16 5. etg. Nye luker i gulv og tak Ny stige på vegg
B4, seksj. 20 6. etg. Nye luker i gulv og tak Ny stige på vegg
B4, seksj. 24 7. etg. Ny i gulv (er luke i tak) Har allerede stige
tirsdag 24. april B4, seksj. 11 4. etg. Ny luke i tak Ny stige på vegg
B4, seksj. 15 5. etg. Nye luker i gulv og tak Ny stige på vegg
B4, seksj. 19 6. etg. Nye luker i gulv og tak Ny stige på vegg
B4, seksj. 23 7. etg. Ny i gulv (er luke i tak) Har allerede stige
onsdag 25. april B4, seksj. 13 4. etg. Ny luke i tak Ny nedfellbar stige i tak
B4, seksj. 17 5. etg. Nye luker i gulv og tak Ny nedfellbar stige i tak
B4, seksj. 21 6. etg. Nye luker i gulv og tak Ny nedfellbar stige i tak
B4, seksj. 25 7. etg. Ny i gulv (er luke i tak) Har allerede stige
torsdag 26. april B4, seksj. 14 4. etg. Ny luke i tak Ny nedfellbar stige i tak
B4, seksj. 18 5. etg. Nye luker i gulv og tak Ny nedfellbar stige i tak
B4, seksj. 22 6. etg. Nye luker i gulv og tak Ny nedfellbar stige i tak
B4, seksj. 26 7. etg. Ny i gulv (er luke i tak) Har allerede stige

 

Blindernveien 2
Dato Seksjon Etasje Rømningsluke Stige
fredag 27. april B2, seksj. 14 4. etg. Ny luke i tak Ny stige på vegg
B2, seksj. 18 5. etg. Nye luker i gulv og tak Ny stige på vegg
B2, seksj. 22 6. etg. Nye luker i gulv og tak Ny stige på vegg
B2, seksj. 26 7. etg. Ny i gulv (er luke i tak) Har allerede stige
onsdag 2. mai B2, seksj. 13 4. etg. Ny luke i tak Ny stige på vegg
B2, seksj. 17 5. etg. Nye luker i gulv og tak Ny stige på vegg
B2, seksj. 21 6. etg. Nye luker i gulv og tak Ny stige på vegg
B2, seksj. 25 7. etg. Ny i gulv (er luke i tak) Har allerede stige
torsdag 3. mai B2, seksj. 15 4 etg. Ny luke i tak Ny nedfellbar stige i tak
B2, seksj. 19 5 etg. Nye luker i gulv og tak Ny nedfellbar stige i tak
B2, seksj. 23 6 etg. Nye luker i gulv og tak Ny nedfellbar stige i tak
B2, seksj. 27 7 etg. Ny i gulv (er luke i tak) Har allerede stige
fredag 4. mai B2, seksj. 16 4 etg. Ny luke i tak Ny nedfellbar stige i tak
B2, seksj. 20 5 etg. Nye luker i gulv og tak Ny nedfellbar stige i tak
B2, seksj. 24 6 etg. Nye luker i gulv og tak Ny nedfellbar stige i tak
B2, seksj. 28 7 etg. Ny i gulv (er luke i tak) Har allerede stige

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.