Nytt brannvarslingsanlegg

Sameiene har inngått avtale med Troll Sikkerhet AS (partner av Securitas Direct) om levering av brannvarslingsanlegg. Anlegget vil bli montert i perioden 23. januar til midten av mars 2012.

VIKTIG: Tidspunkt for montering i hver leilighet.

Årsmøtet i sameiene i 2011 vedtok å montere felles brannvarslingsanlegg. Dette er et pålegg fra Brann- og redningsetaten, og er utredet av Norconsult som en del av den overordnede brannsikringsplanen for sameiene.

Troll Sikkerhet skal levere:

  • Én detektor med integrert sirene for hver leilighet. Detektoren vil bli montert i gangen, litt avhengig av andre installasjoner i hver enkelt leilighet.
  • Én detektor per etasje i trapperommet. Detektorene vil bli koplet til det mye brannventilasjonssystemet.
  • Detektorer til vaskeri, fyrrom og kjeller.
  • Felles alarmsentral i inngangspartiet.

Alarmsystemet er produsert av Icas AS, et norsk selskap med hovedkontor i Bærum. Selskapet er fullt ut ISO-9001 sertifisert av Det Norske Veritas. Systemet forhandles av flere ulike selskaper (bl.a. Troll Sikkerhet), noe som sikrer at vi vil kunne få utført vedlikehold og tilpasninger også i framtiden. Alarmsystemet er et fullskalasystem som bl.a. er godkjent for hoteller og sykehus, og er en vanlig type i blokker som våre. Det er inngått vedlikeholdsavtale med årlig test av anlegget.

Detektorene i hver leilighet vil programmeres til å ha ett minutt forsinkelse før hele anlegget akiveres. Dette vil gjøre at vi vil unngå de fleste falske alarmer.

Det er mulig å utvide anlegget med flere detektorer i framtiden dersom enkelte beboere skulle ønske dette.

Montering i hver enkelt leilighet

Arbeidet starter i fellesarealene i tiden etter 23. februar, med trekking av kabler m.m.

Troll Sikkerhet må inn i hver enkelt leilighet for å montere detektorer. Arbeidet vil ta cirka én time i hver leilighet. Det kommer oppslag og informasjon på nettsidene om tidspunkt for arbeidet i hver enkelt leilighet. Vi vil forsøke å gi 2-3 ukers varsel før arbeidet i leilighetene starter. Det kommer informasjon om tidspunkt om kort tid.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.