Norconsults anbefaling for brannsikring

I 2008 hadde Brannvesenet inspeksjon i blokkene, i forbindelse med Høyhusprosjektet Brannvesenet har i Oslo. Brannvesenet kom med en del pålegg («skal») og en del anbefalinger («bør») for å bedre brannsikkerheten i blokkene. Arbeidet starta i 2008, og vil bli avslutta i 2011.

Styret leide inn Norconsult tidlig i 2010 for å vurdere arbeidet som allerede er utført, vurdere de videre planene og gi anbefaling om tiltak for å sikre tilfredsstillende og forskriftsmessig brannsikring. Norconsult leverte endelig rapport med anbefalinger i oktober.

Norconsult anbefaler:

  • Det må installeres en vifte i hagerommet og en brannventilasjonsluke i taket i trapperommet. Vifta vil sørge for utlufting av røyk ved en eventuell brann. Brannventilasjonsluka vil åpnes automatisk når brannalarmen utløses.
  • Slusene i hver etasje (mellom trapperommet og entrédørene) beholdes. Disse regnes ikke som brannsluser, og det er derfor ikke krav til terskler i slusene. Slusene er ikke egne brannceller, men utgjør en verdifull sekundær barriere.
  • Eksisterende rømningsvei via balkongene beholdes, og må videreføres til 2. etasje (i dag er det bare stiger til 6. etasje).
  • Fulldekkende brannalarmanlegg i bygningene, som må dekke alle brannceller i alle etasjer.

Les hele rapporten med anbefalinger fra Norconsult (PDF)

Anbefalingene er i tråd med styrets opprinnelige planer.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.