Alle gamle entredører må skiftes ut

Alle seksjonseiere som har gamle entredører (d.v.s. de som ikke har skiftet dører de siste årene) må skifte sine dører i høst. De gamle dørene tilfredsstiller ikke brannforeskriftene og skal skiftes med dører som minimum holder 30 minutter med brann og røyk (i kombinasjon med A60-slusedører er dette nok til at brannvesenet vil kunne redde ut folk ved en eventuell brann).

Styret har hentet inn tilbud fra firmaet som skal skifte slusedørene. Firmaet vil kunne sette i gang med å skifte entredører umiddelbart etter at sluse-, kjeller- og vaskeridørene er skiftet ut. Dette vil trolig kunne skje sent i september eller tidlig i oktober.

Tilbud på ny entredør (PDF).

Ny dør vil koste i underkant av 12 000 kr dersom du benytter deg av tilbudet styret har hentet inn. Gi melding til styret via e-post eller ved å legge en lapp i styrepostkassa dersom du ønsker å benytte deg av tilbudet. Entredørene er hver enkelt seksjonseier sitt ansvar, og kostnaden må dekkes av seksjonseierne (slusedørene er sameiet sitt ansvar og blir betalt med fellesmidler).

Styret understreker at det ikke er frivillig om man vil skifte entredør eller ikke: Skiftet er en følge av pålegg fra brannvesenet og er viktig for å sikre brannsikkerheten i sameiene.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.