Utskiftingen av sikringsskapene er forsinket

Utskiftingen av hovedtavlene, vaskeritavlene og seksjonseiernes underfordelere har blitt et par måneder forsinket.

Sinus Elektro regner med at alt arbeidet vil bli ferdigstilt i løpet av april.

  • Hovedtavlene i både Blindernveien 2 og 4 er skiftet.
  • Sikringsskapene i fyrrommet i nr 2 er skiftet, og vil bli skiftet i nr 4 fredag 4. mars.
  • Vaskeritavlene i nr 2 er skiftet, og vil bli skiftet i nr 4 ca uke 10.
  • Seksjonseiernes underfordelere (i sikringsskapet i gangen i hver etasje) vil skiftes i nr 4 først, deretter nr 2. Arbeidet vil ta cirka 3 uker i hver blokk.

81 av 88 seksjonseiere har takket ja til tilbudet om utskifting av underfordeler fra Sinus Elektro. Disse seksjonseierne vil få faktura på kr 5250 kr hver etter at arbeidet er sluttført.

Bilder fra de gamle hovedtavlene

Alt du ser på bildene er nå skiftet og erstattet med moderne og velfungerende vippebrytere

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.