SiO vil bygge enda større!

Nå kommer andre og siste runde om SiOs byggeplaner i Blindernveien 6. Det er viktig at så mange som mulig sender inn kommentarer og merknader til planene før 1. september 2016.

Dette har skjedd siden i fjor: Det kom inn enormt mange protester mot utbyggingsplanene i Blindernveien 6, og Studentsamskipnaden (SiO) har nå justert planene noe. SiO sendte inn revidert planforslag i slutten av mars (se nedenfor). Plan- og bygningsetaten er ikke fornøyd med forslaget, og har kommet med et eget forslag.

Begge forslagene er svært store og vil ha stor innvirkning på byutviklingen på Marienlyst. Sameiet og vellene i området ønsker at begge forslagene skal avvises og at SiO blir bedt om å lage et nytt, nedskalert forslag.

La din stemme bli hørt! Planene vil bli påvirket av tilbakemeldinger og høringsinnspill.

Hva ønsker SiO å bygge?

SiO har gjort noen endringer i byggeplanene sine:

  • SiO ønsker å bygge takterrasse for studentene – en gedigen støymaskin som vil påvirke absolutt hele området.
  • Tårnene har blitt litt lavere enn i forrige forslag, men de er fortsatt 11 og 13 etasjer høye (!) og vil skape store skyggeproblemer i området.
  • Bygningsarealet har faktisk økt kraftig, fra 10 500 kvadratmeter til 12 150 kvadratmeter.
  • Torget som var lagt foran huset er sløyfet fordi huset har fått større grunnflate.
  • Det er ingen utearealer igjen rundt huset.

Plan- og bygningsetaten er ikke fornøyde med forslaget og har tegnet sitt eget forslag.

La din stemme bli hørt!

I forrige runde var det nesten 130 personer og organisasjoner som protesterte mot planene. Det er veldig bra!

Men: Nå er alle innspillene fra sist lagt i skuffen. Hvis du ønsker å bli hørt må du skrive igjen!

Frist for å sende innspill (høringsuttalelse) er 1. september. Du sender innspillene på e-post til postmottak@pbe.oslo.kommune.no (merket med saksnummer 201406255).

illustrasjon-b6-raud

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.