Plan- og bygningsetatens forslag til Blindernveien 6

Plan- og bygningsetaten har behandlet SiOs forslag om studentboliger i Blindernveien 6. Plan og bygg anbefaler ikke SiOs forslag og har laget et alternativ.

Plan- og bygningsetatens forslag er noe bedre enn SiOs forslag, men Blindernveien 6 vil fortsatt bli en enorm støymaskin som vil påvirke mange tusen mennesker på Marienlyst og Blindern.

Se plan- og bygningsetatens forslag.

Vi kommer tilbake med mer informasjon etter hvert som vi har klart å lese oss gjennom alle dokumentene.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.