Grønn rute er viktig!

Sameiet har sendt brev til Plan- og bygningsetaten om hvor viktig det er at Grønn rute får en naturlig og god trasé.

Les hele brevet vi har sendt til Plan- og bygningsetaten.

I brevet er det et kart som viser vårt forslag til Grønn rute. Her er en litt større versjon av kartet:

kart2

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.