130 protester mot B6!

Det kom inn 92 protester mot utbyggingsplanene i Blindernveien 6 før fristen 11. november + nesten 40 protester etter fristen. Det er mye!

Du kan lese alle protestene på nettsidene til Plan- og bygningsetaten.

Det skal lages revidert planutkast innen 20. desember.

Plan- og bygningsetaten jobber etter denne foreløpige datoplanen:

07.05.2014 Mottatt sak (.)
16.10.2014 Oppstartsmøte gjennomført (sb)
20.12.2014 Planforslag mottatt/utarbeidet (sb)
13.03.2015 Vedtak om offentlig ettersyn (al)
13.07.2015 Sendt Byrådsavd. (sb)

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.