Vil bygge 16 etasjer i B6

Studentsamskipnaden i Oslo kjøpte tomtene i Blindernveien 6 for to år siden. De har nå søkt om å få bygge studentboliger på tomtene.

Det er viktig at så mange som mulig protesterer mot planene.

I planene som er lagt fram er det bl.a. tegnet inn tårn på 12 og 16 etasjer, med svært høy utnyttelsesgrad. Det er planlagt 600 hybler i blokkene.

Bildet under er fra planene som er lagt fram, og gir nok et penere bilde enn det som er reelt. Det laveste tårnet (12 etasjer) er litt høyere enn Blindernveien 4, det høyeste tårnet er vesentlig mye høyere. Avstanden mellom Blindernveien 4 og Blindernveien 6 blir kortere enn mellom B2 og B4. Bygget vil kaste mye større skygger enn det som går fram av tegningen.

Skjermbilde 2014-11-01 kl. 11.41.18

Styret jobber med saken, og har kontakt med Blindernveien 7 og Marienlyst Vel.

Plan- og bygningsetaten har allerede uttrykt skepsis til deler av planene, bl.a. den høye utnyttingsgraden og mangel på lys og luft.

Det er viktig at så mange som mulig sender inn innspel til planene, veldig gjerne også enkeltbeboere i blokkene våre. Mange klager og innspill har større effekt enn noen få.

Du kan se lese mer om planene hos Plan- og bygningsetaten, og se alle innspill som har kommet inn til nå.

Merknader sendes til hb@dyrvik.no, med kopi til postmottak@pbe.oslo.kommune.no innen 11. november.

Skjermbilde 2014-11-01 kl. 12.30.53

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.