Nei til monsterhus i Blindernveien 6!

Studentsamskipnaden i Oslo ønsker å bygge et nytt giganthus i Blindernveien 6. 13 etasjer kommer til å dominere og ødelegge vårt nærområde.

I planene som er lagt fram er det bl.a. tegnet inn tårn på 11 og 13 etasjer, med svært høy utnyttelsesgrad. Det er planlagt over 400 hybler i blokkene.

Frist for å sende innspill om planene er 1. september 2016. Dersom du sendte innspill i forrige runde, må du sende dem på nytt nå. Innspillene fra sist er lagt i skuffen. Det er viktig at så mange som mulig protesterer mot planene.

Du kan lese all dokumentasjon om prosessen rundt B6 i brevjournalen til Plan- og bygningsetaten.

Blindernveien 6

Informasjon om planene

Sjekk datoene! Noe av informasjonen er flere år gammel.

Send innspill om planene innen 1. september 2016

Det er enkelt å skrive en høringssutalelse:

Skriv ned hvorfor du mener at det er en dårlig idé med 13 etasjer i Blindernveien 6 i en helt enkel e-post.

E-posten sender du til postmottak@pbe.oslo.kommune.no

Ting du kan vurdere å ta med i e-posten din:

  • Det er positivt at det bygges studenthybler på Marienlyst, men planene er for store, støyende og ødeleggende for nærmiljøet.
  • Bygget ligger midt i grønn rute (den gamle jernbanetraséen). Dette er en viktig sykkeltrasé og skolevei.
  • SiO lovte å bygge en stor seks-avdelings barnehage da de fikk kjøpe tomten. Dette er nå redusert til en fireavdelings minibarnehage for småbarn.
  • Skolen blir skadelidende: Skolevei, lys, luft og plass.
  • Bygget er så stort at det ikke er plass til utearealer på bakkeplan. De planlegger derfor en svært stor takterrasse. Denne vil ligge høyere enn alle trærne i området og kan medføre store støyproblemer for  alle de 5000 menneskene som bor rundt Marienlystparken.
  • For mange leiligheter i et for høyt hus, som ligger alt for tett på ekisterende bebyggelse (utnyttelsesgraden er for høy).
  • Brudd på eksisterende reguleringsplan (maks seks etasjer).
  • Trafikkproblemer og støy.
  • Lys og luft. Veldig mye skygge, særlig for naboene på andre siden av Blindernveien.
  • Verneverdig bebyggelse og område.

E-posten behøver ikke å være lang, det holder med noen få avsnitt (men skriv gjerne mer!).

Jo flere som protesterer, jo større sjanse er det for at planene blir stoppet. Skriv en e-post i dag!

Publisert 5.11.2014 av Erik Bolstad.
Sist oppdatert 19.6.2016 av Erik Bolstad.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.