Author Archives: Ola Nordal

Kommunikasjon via Vibbo

Alle nyheter og kommunikasjon til beboerne i Blindernveien 2 og 4 går nå via Vibbo. Disse sidene oppdateres likevel kontinuerlig med nyttig informasjon. Mvh Styret

Dugnad 11. mai

Som annonsert er årets dugnad onsdag 11. mai. Dugnaden starter kl. 18 og varer tilca. kl 20. Vi avslutter som vanlig med litt mat og drikke på «plattingen». NB – VIKTIG: Alle må merke syklene sine med navn og årstall før dugnaden.Umerkede sykler blir kastet. Oppgaver som skal gjøres er blant annet å rydde i […]

Hold av datoen: Dugnad 11. mai

Det blir dugnad onsdag 11. mai, på ettermiddagen. Hold av datoen. Mer informasjon kommer etter hvert. Mvh Styret

Egenkontroll av brannvern, strøm, VVS – fyll ut skjema og ta med på årsmøtet

Styret ønsker å øke fokuset på brannsikkerhet i blokkene, og følger med dette opp rapporten etter brannverngjennomgangen i september i fjor. I forbindelse med gjennomgangen fikk 24 seksjoner merknad for at det manglet røyvarkselere i stuen. Fire seksjoner fikk merknad om at plombering av brannslukningsapparater var fjernet. Noen seksjoner fikk merknader på grunn av at […]

Informasjon om oppgradering av internett

Før nyttår inngikk vi en ny avtale med Telia for å bedre internett i sameiet. Dette innebærer blant annet at det legges fiberkabel til blokkene og at nettinfrastrukturen (elektronikken) inne i blokkene byttes ut. Seksjonene fikk i januar tilsendt nye rutere, og nå er tiden kommet for oppgraderingen av infrastrukturen ute i blokkene. Styret har […]

Årsmøte 5. april

Årsmøtet avholdes i år 5. april i Vestre Aker Menighetshus, klokken 18.00. Det blir godt å endelig ha et fysisk årsmøte igjen! På grunn av den usikre koronasituasjonen vil møtet etter all sannsynlighet være et hybridmøte, der det er mulig å delta og stemme digitalt. Ytterlige detaljer om møteformen kommer sammen med sakspapirene, som sendes […]

Oppussing og støy

Styret har den siste tiden mottatt flere klager på støy i forbindelse med oppussing i Blindernveien 4.  Styret er glad for at leiligheter pusses opp – det viser at vi vil investere i boligene våre, og det øker verdien på borettslaget som helhet. Det er imidlertid utfordrende å leve i nærheten av byggestøy, spesielt nå […]

Gjennomgang av brannvarslingsanlegget

Brannvarslingsanlegget ble gjennomgått av Norsk brannvern i Blindernveien 2 og 4 i dag. Det ble ikke funnet feil på anlegget. Tre varslere ble byttet – i 11. etasje i begge blokkene (disse var delvis ødelagt av støv), og i matboden i Blindernveien 2. Den siste har forårsaket en del «forvarsler» i B2, og vi håper […]

Ny parkeringsavtale

Sameiet Blindernveien 2 & 4 har inngått ny avtale om parkeringskontroll med P-service. Denne erstatter vår tidligere avtale med Oslo Parkeringservice. Alle rutiner rundt parkering er som tidligere, se https://blindernveien.no/info/parkering/

Nye sykkelboder – informasjon til beboerne

Gode nyheter: søknaden om byggetillatelse for våre nye sykkelboder kom denne uka et langt steg videre i Plan- og bygningsetaten, etter noen byråkratiske strafferunder der vi blant annet måtte sjekke innholdet av forurensning i grunnen. Når planen godkjent vil vi begynne prosessen med å innhente anbud, og vi ønsker å komme i gang med byggingen […]

Nytt fra styret

Kjære beboere i Blindernveien 2 og 4 Som dere vet har vi måttet foreta en omrokkering i styret og Ola Nordal er nå ny styreleder fra 1/10. Vi takker Therese for all innsatsen og de utrolig mange timene med arbeid hun har lagt ned i løpet av det halve året hun satt ved roret. Kontakt […]

Radiatoranlegget slås på torsdag 23/9

Det er viktig at alle: Sjekker om det har oppstått lekkasjer. Det kan oppstå små skader når anlegget er delvis nedtappet om sommeren Lufter radiatorene sine godt de første dagene, og ellers med jevne mellomrom i fyringssesongen, slik at vi får skikkelig varme i hele huset. Les mer om hvordan du lufter en radiator:  http://blindernveien.no/informasjon/luft-radiator/. Hjelp […]

Norsk Brannvern kontroll 8. september

På grunn av Covid-19 og de restriksjoner som man må følge, vil kontrollen i år bli spesielt tilrettelagt. • Full gjennomgang som tidligere: Inspektøren går inn – skifte av batteri og test av varslere, kontroll av manuelt slokkeutstyr iht. NS3910. Rådgivning til beboere. • Ekstraordinær viktig sjekk: Kontroll av brannluke og brannstige på balkong. Kontrollen […]

Sommerbrev fra styret

Hei alle i Blinderveien 2 og 4 For tiden er det virkelig flott vær, og vi håper dere nyter sola og de fine dagene. Bruk gjerne den deilige uteplassen vår! Grillen ble malt opp igjen under dugnaden – så nå er det virkelig fint der.  I uke 30 kommer SIO til å sette opp et […]

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte kan lastes ned her: 2021 Protokoll fra ekstraordinært årsmøte Den finnes også tilgjengelig på Vibbo, samt på oversikten over årsmøtereferater: https://blindernveien.no/om/arsmeldinger/

Gjerde langs parkeringsplass B4

Styret har hatt dialog med SiO som nå har sagt seg villig til å sette opp gjerde langs parkeringsplassen ved Blindernveien 4 grunnet økt ferdsel på vår tomt.De skal også legge grus mot gjerdet til Blindernveien 6 slik at vi fult ut får benyttet plassen til parkering Hilsen Styret

Minner om dugnad 26 og 27 mai kl 17.00

Som vi har gjort tidligere år vil vi rydde i sykkelbodene, husk derfor å merke sykkel og akebrett med navn og årstall. Som dere alle vet er det trengsel i sykkelbodene og styret oppfordrer alle til å kun sette sykler som er i bruk inn i bodene, samt plassere akebrett i private boder i sommersesongen. […]

Dugnad

Hei alle sammen, som vi skrev i tidligere nyhetsbrev har vi i år valgt å ha dugnaden litt senere en vanlig. Tidspunkt er 26 og 27 mai kl 17.00. Vi deler opp i 2 dager slik at det skal være mulig å holde avstand til hverandre osv. Håper så mange som mulig kan stille. Begge […]

Ekstraordinært årsmøte i Sameiet Blindernveien 2 og 4

På årsmøtet 2021 ble det fremmet benkeforslag til sak 7, punkt 4, 12, 13 og 15: revisjon av husordensreglene. Dette må behandles på et ekstraordinært årsmøte. Innkalling til det ekstraordinære årsmøtet sendes på Vibbo i morgen 5. mai. I følge vedtektenes §11 innkaller styret skriftlig til ekstraordinære årsmøte med minst 8 og høyst 20 dagers […]

Utdeling av parkeringskort for 2021

Alle seksjonseiere kan få parkeringskortet levert i postkassen om de ønsker det, mandag 19. april ca kl 17. Meld i så fall fra via SMS til styrekontakten for den aktuelle blokken. NB: skriv inn seksjonsnummer og ditt navn på SMS’ en. Blokkontakter: B2: Fredrik tlf: 47664004 B4: Manmit tlf 92633712. De eierne som ønsker det […]

blindernveien.no ble sist oppdatert 18.8.2022.