Author Archives: Erik Bolstad

Send inn dine innspill om Blindernveien 6

Fristen for å sende innspill om Blindernveien 6 til Plan- og bygningsetaten er 1. september 2016. Det er viktig at så mange som mulig sender innspill. Les Faktaark om Blindernveien 6. I forrige runde kom det 130 høringsuttalelser og merknader til planene. Alle innspill fra forrige runde er nå lagt i skuffen. Dersom du vil […]

Faktaark om Blindernveien 6

Marienlyst og Fagerborg vel, Blindern vel og Sameiet Blindernveien 2 og 4 har laget dette faktaarket om SiOs planer i Blindernveien 6. Vellene og sameiet er svært positive til studentboliger i Blindernveien 6, men mener at planene som er lagt fram er for store og dominerende. Hva ønsker SiO å gjøre i Blindernveien 6? Studentsamskipnaden i […]

SiO vil bygge enda større!

Nå kommer andre og siste runde om SiOs byggeplaner i Blindernveien 6. Det er viktig at så mange som mulig sender inn kommentarer og merknader til planene før 1. september 2016. Dette har skjedd siden i fjor: Det kom inn enormt mange protester mot utbyggingsplanene i Blindernveien 6, og Studentsamskipnaden (SiO) har nå justert planene noe. SiO sendte […]

B6: Frist for innspill 1. september 2016

Frist for å sende innspill om Blindernveien 6 til Plan og bygningsetaten er 1. september 2016. Innspill sendes til postmottak@pbe.oslo.kommune.no

Plan- og bygningsetatens forslag til Blindernveien 6

Plan- og bygningsetaten har behandlet SiOs forslag om studentboliger i Blindernveien 6. Plan og bygg anbefaler ikke SiOs forslag og har laget et alternativ. Plan- og bygningsetatens forslag er noe bedre enn SiOs forslag, men Blindernveien 6 vil fortsatt bli en enorm støymaskin som vil påvirke mange tusen mennesker på Marienlyst og Blindern. Se plan- og […]

Informasjonsmøte om utbyggingsplanene i B6

Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) ønsker å bygge studentboliger i Blindernveien 6, nabotomta til B4. Planene har møtt store protester. SiO har nå levert et revidert forslag og inviterer til informasjonsmøte. SiO kom med forslag til ny reguleringsplan i fjor. De ønsket å bygge et gigantbygg med to tårn på 13 og 16 etasjer. Det kom […]

Sammenslåingen er (nesten) ferdig!

10. februar 2016 ble hoveddelen av sammenslåingen av Blindernveien 2 og 4 avsluttet. Hurra! 10. februar fikk vi bekreftet at Statens kartverk og Oslo kommune har godkjent og gjennomført selve sammenslåingen av sameiene. 15. februar godkjente Brønnøysundregistrene fusjonen av selskapene. Det vil si at sameiene nå er slått sammen, eiendommene er slått sammen og alle pant/heftelser […]

Tinglysingssperrene i B4 er fjernet

Sammenslåingen av sameiene nærmer seg slutten. Alle seksjonene i Blindernveien 4 har fått nytt bruksnummer og seksjonsnummer. Tinglysingssperrene i B4 er nå fjernet. Full oversikt: Sammenslåingsprosessen steg for steg. Alle seksjonene i Blindernveien 2 og 4 har nå samme gårds- og bruksnummer: 46/88. Seksjonene i Blindernveien 2 har beholdt sitt gamle seksjonsnummer. Seksjonene i Blindernveien […]

Pant og heftelser flyttet til nye seksjonsnumre

Dokumentene i forbindelse med sammenslåingen er nå ferdigbehandlet av Statens kartverk (tinglysing). Pant og heftelser for leilighetene i Blindernveien 4 er nå overført til de nye seksjonsnumrene i det sammenslåtte sameiet.  Prosessen med å slå sammen sameiene nærmer seg slutten. Det er usikkert når den blir avsluttet. Årsmøtet i mars år vedtok å slå sammen […]

Sammenslåingsdokumentene er sendt til Kartverket

Dokumentene i forbindelse med sammenslåingen er nå ferdigbehandlet av Oslo kommune og sendt videre til Kartverket. Prosessen med å slå sammen sameiene er altså godt i gang. Det er usikkert når den blir avsluttet. Årsmøtet i mars år vedtok å slå sammen sameiene. Styret samlet deretter samtykker fra alle seksjonseierne og alle bankene som har pant […]

Sammenslåingsdokumentene er sendt til kommunen

Alle dokumentene i forbindelse med sammenslåingen av sameiene er nå sendt til Oslo kommune. Det vil si at den formelle prosessen med å slå sammen sameiene er i gang. Det er usikkert når den blir avsluttet. Årsmøtet i mars år vedtok å slå sammen sameiene. Styret har deretter jobbet med å samle sammen samtykker fra […]

Ettårsbefaring etter fasaderehabiliteringen

Byggekomitéen, Thorendahl og OBOS Prosjekt gikk etterårsbefaring etter fasaderehabiliteringen 11. november 2015. Ettårsbefaringen ble avtalt for ett år siden. Seksjonseierne har blitt bedt om å komme med reklamasjoner. Alle innmeldte reklamasjoner er blitt utbedret (med unntak for én ripe i ett vindu). Styret, Thorendahl og OBOS har gått gjennom lista med reklamasjoner. Dersom det dukker opp feil eller […]

Har du en gammel sykkel du ikke bruker?

Sykkelbodene er stappfulle, og det har dessverre blitt stjålet flere sykler utenfor blokkene i det siste. Det hadde vært fint om de som har gamle, ubrukte sykler kan fjerne dem. Det står en del gamle sykler i sykkelbodene som helt tydelig ikke har vært brukt på noen år. Er en av disse syklene dine? Om du […]

Trærne ved parkeringsplassen i B2 skal beskjæres

Trærne ved parkeringsplassen utenfor Blindernveien 2 skal beskjæres. Dette er et forsøk på å begrense problemet med fuglemøkk på de parkerte bilene. Beskjæringen vil utføres mandag 12. oktober. OBS! Alle biler må flyttes før beskjæringen utføres. Dersom du skal reise bort kan du ikke parkere utenfor B2 mens du er borte. Vi sender ut melding om […]

Kollektiv avtale om internett

Nå får alle beboerne i Blindernveien 2 og 4 internett dekket gjennom felleskostnadene. Her finner du informasjon om det nye tilbudet. Årsmøtet i mars i år vedtok at sameiene skulle inngå en felles bredbåndsavtale for alle beboerne: Styret får fullmakt til å inngå avtale om kollektivt bredbånd med en internettleverandør. Bredbånd skal finansieres som spesifisert […]

B4 blir lagt ned

Årsmøtene i sameiene har vedtatt å slå sammen Blindernveien 2 og 4 til ett sameie. Dette er en orientering om framgang i sammenslåingen. Vi har nå fått inn samtykke fra så og si alle seksjonseierne. Det mangler en liten håndfull, som alle har lovet å sende inn samtykker i løpet av et par dager. Tusen takk […]

SiO vil fortsatt bygge monsterhuset

Til tross for 120 protestbrev (det er mye!) til Studentsamskipnaden, har de ikke endret planer: I sommer sendte de inn et lett revidert planforslag for de nye studentboligene til kommunen. Bygget i Blindernveien 6 er fortsatt planlagt å ligge ekstremt tett på Blindernveien 4: Det er bare 25 meter avstand mellom byggene. Styret har flere ganger […]

Ekstraordinært årsmøte 20. august

Det innkalles til felles ekstraordinært sameiermøte for Sameiene Blindernveien 2 og 4 torsdag 20. august 2015 kl. 18.30 i Vestre Aker Menighetshus, Ullevålsveien 117 B. Det vil foretas separate avstemninger for hvert av sameiene. Formålet med møtet er å vedta nye vedtekter for det sammenslåtte sameiet + samle inn samtykkeerklæringer og fullmakter fra seksjonseierne. Informasjon […]

Samtykkeskjema til sammenslåingen

Årsmøtet 10. mars i år vedtok å slå sammen sameiene Blindernveien 2 og 4 til ett boligsameie. Formålet med sammenslåingen er å spare penger (90 000 til 120 000 kr årlig) + lette administrasjonen av sameiene. Styret har jobbet med saken en stund, og har sendt ut en del informasjon tidligere. Nå begynner vi å […]

Ettårsbefaring 11. november

Det er ettårsbefaring for fasaderehabiliteringen 11. november. Alle reklamasjoner og krav fra seksjonseierne må være meldt inn innen 31. august. I avtalen mellom sameiene og Thorendahl ble det avtalt en ettårsbefaring av byggene våre 11. november. Formålet med befaringen er å kontrollere at alle arbeidene har blitt skikkelig utført + å gå gjennom klager fra […]

Varsel om ekstraordinært årsmøte 20. august 2015

Styret vil med dette varsle om at det vil bli ekstraordinære sameiermøter i Sameiet Blindernveien 2 og Sameiet Blindernveien 4 torsdag 20. august kl 18.30 i Vestre Aker menighetshus. Endelig innkalling vil sendes ut 8-20 dager før møtet, i tråd med vedtektene. Tema for møtet Årsmøtet tidligere i år vedtok å slå sammen de to […]

Montering av duenetting

Seksjonseierne har fått tilbud om montering av duenetting på balkongene. I Blindernveien 2 har styret fått bestilling fra seksjon 33, 34, 38, 39 og 41. I Blindernveien 4 har 25, 37 og 39 bestilt. Vi beklager at det har tatt veldig lang tid å få avtalt tidspunkt for montering. Nettene vil bli montert tirsdag 30. juni […]

Kartverket har gjort om vedtaket

I slutten av april fekk alle seksjonseigarane brev frå Statens kartverk om at det var tinglyst ei hefting på alle seksjonane. Styret anka avgjerda, og har fått gjennomslag. I april meinte Kartverket at dei hadde oppdaga at det skulle ha vore tinglyst ei hefting på alle seksjonane i Blindernveien 2 og 4. Dei tinglyste difor ei […]

Sammenslåing av sameiene

Årsmøtet i sameiene tidligere i år vedtok å slå sammen de to boligsameiene våre til ett sameie. Formålet med å slå sammen sameiene er å spare penger til drift og forretningsførsel. Vi regner med å spare ca 90 – 120 000 kr årlig ved å slå sammen sameiene; i tillegg vil vi få enklere drift og […]

Kartverkssaken er anket til Borgarting

Alle seksjonseierne har fått brev fra Statens kartverk med opplysninger om endring i festevilkårene. Styret har anket vedtaket i Kartverket til Borgarting lagmannsrett. Det var Kartverket selv som oppdaget det de mener var en feil i grunnboken, og Kartverket selv som har tatt initiativ til å gjøre endringer i grunnboken for alle seksjonene i Blindernveien […]

Brev fra Statens kartverk

Alle seksjonseierne har fått brev fra Statens kartverk med opplysninger om endring i festevilkårene. Styret jobber med å finne ut av hva dette har av praktiske konsekvenser. Vi har vært i kontakt med Kartverket, men har foreløpig ikke klart å få slått endelig fast om endringene kun gjelder tomtene våre eller om de omfatter hver […]

Bilder fra aprildugnad

Flott oppmøte på dugnaden, og vi fikk gjort masse! Takk til alle som deltok!

Vil du ha duenetting på balkongen?

Styret har henta inn tilbod på montering av netting på balkongene. Nettingen stoppar duer og andre fuglar. Vi har fått tilbod frå Alfa skadedyrkontroll AS. Prisen er: 1875 kr for fireromsleilegheiter (eitt nett). 2650 for treromsleilegheiter (to nett). Ordinær pris er 2400 kr for eitt nett, så vi har fått gode rabattar. Prisen er under […]

Møte mellom sameiene og SiO om B6

Sameiene har hatt møte med SiO om utbyggingsplanene i Blindernveien 6. Les brevet sameiene sendte til SiO etter møtet. Du kan lese all dokumentasjon om prosessen rundt B6 i brevjournalen til Plan- og bygningsetaten.

Rapport fra byggekomitéen

Byggekomitéen har skrevet en rapport om rehabiliteringen. Rapporten blir lagt fram for årsmøtet i sameiene 10. mars 2015. Les rapporten, og send gjerne spørsmål til byggekomitéen før årsmøtet, slik at vi kan gjøre rapporten så god som mulig!

Nå får vi ny skifer og varmekabler i inngangspartiet

Den aller siste delen av rehabiliteringen starter nå: Ny skifer og varmekabler i inngangspartiet. Det blir fint! Thorendahl har levert datoplan for arbeidet. Det vil være mulig å komme inn/ut av bygget i løpet av hele perioden. Det vil bli satt opp noen sperringer (respekter disse!) for at støp/skifer skal tørke før vi begynner å […]

Referat fra informasjonsmøte om Blindernveien 6

SiO har sendt referat fra informasjonsmøtet. SiO presentasjon 141119_Presentasjon 39265 – Referat fra nabomøte Blindernveien 6

Ferdigbefaring – rehabiliteringen nesten ferdig

Byggekomitéen, Thorendahl og OBOS Prosjekt gikk ferdigbefaring onsdag 19. november. Formålet med ferdigbefaringen er å godkjenne arbeidet som har blitt gjort. OBOS Prosjekt har hatt hyppige kontrollrunder underveis i rehabiliteringen, og har fortløpende godkjent de enkelte delene. Under ferdigbefaringen gjorde vi endelig godkjenning. Inngangspartiet Rehabilitering av inngangspartiet var ikke en del av den planlagte rehabiliteringen, men […]

Referat fra byggemøte 17

Det siste byggemøtet i forbindelse med rehabiliteringen ble holdt 13. november. Dette er en kort oppsummering. Så og si alt oppryddingsarbeid er ferdig, det er kjørt på jord på plenen og de aller fleste reklamasjoner er utbedret. Vi har lagt ut før/etter-bilder av fasaden. Gøy å se! Overtakelsesmøte 19. november Det er overtakelsesmøte onsdag 19. […]

Skisse til ny hage rundt B2 og B4

Hagekomitéen har levert forslag til hvordan hagen og resten av uteområdet rundt B2 og B4 kan bli i årene som kommer. Det er tegnet inn nye parkeringsplasser, bedre søppelhåndtering og nye planter. Hagekomitéen består av Mari Sørli, Hanne Skallerud, Agnes Heen og Anne Sælebakke. De har fått hjelp av landskapsarkitektstudent Kristin Moxnes på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet […]

Informasjonsmøte om utbygging i B6

Studentsamskipnaden i Oslo arrangerer informasjonsmøte om utbyggingene i Blindernveien 6. Onsdag 19. november kl 19 i Blindernveien 9, Domus Theologica, kantinen

130 protester mot B6!

Det kom inn 92 protester mot utbyggingsplanene i Blindernveien 6 før fristen 11. november + nesten 40 protester etter fristen. Det er mye! Du kan lese alle protestene på nettsidene til Plan- og bygningsetaten. Det skal lages revidert planutkast innen 20. desember. Plan- og bygningsetaten jobber etter denne foreløpige datoplanen: 07.05.2014 Mottatt sak (.) 16.10.2014 […]

Dogg på vinduene

Noen seksjonseiere har meldt inn reklamasjon om dogg på vinduene. Dette er ikke nødvendigvis en feil. Det kan være dogg tre steder på et vindu: På utsiden. Dette er ikke en feil, les mer nedenfor. Inni vinduet, mellom glasslagene. Dette er en feil, og vil bli rettet dersom du har sendt inn reklamasjon. På innsiden. […]

Referat fra byggemøte 16

Byggekomitéen hadde byggemøte med Thorendahl og OBOS i dag 29. oktober. Dette er en oppsummering av saker som ble diskutert som seksjonseierne kan ha interesse av. Dette var nest siste byggemøte før fasaderehabiliteringen er ferdig. Det blir ferdigbefaring om ca 2-3 uker. Hurra! Status Det skjer tre ting nå: Ferdigstilling av soklene, småflikking/utbedringer og håndtering […]

Lørdagsarbeid 25. oktober

Det har regnet så mye i det siste at Thorendahl ligger litt etter planen. Byggekomitéen har derfor sagt ja til at Thorendahl kan arbeide på lørdag for å hente inn forsinkelsen. De skal slemme sokkelen, arbeidet er ikke støyende.  Vi er avhengige av oppholdsvær for å gjøre dette arbeidet. God helg!

Referat fra byggemøte 15

Byggekomitéen hadde byggemøte med Thorendahl og OBOS i dag 15. oktober. Dette er en oppsummering av saker som ble diskutert som seksjonseierne kan ha interesse av. B4: Stillasene på vei ned! B2: Nesten ferdig! Det nærmer seg slutten på rehabiliteringen! Stillasene rundt Blindernveien 4 blir fjernet i løpet av morgendagen, og nå gjenstår bare soklene, […]

Hva er det som bygges i kjelleren?

Et par seksjonseiere har kontaktet byggekomitéen og spurt om hva det er som bygges i kjelleren. Svaret er enkelt: Boder til de nye leilighetene i første etasje! Bodene er plassert i de åpne rommene som tidligere har blitt fylt med rot og søppel. Vi håper at dette gjør at kjelleren blir permanent ryddigere :-) Beklager […]

Referat fra byggemøte 14

Byggekomitéen hadde byggemøte med Thorendahl og OBOS i dag 2. oktober. Dette er en oppsummering av saker som ble diskutert som seksjonseierne kan ha interesse av. Status Blindernveien 4 Stillas rundt B4 er avbestilt fra og med 8. oktober. Stillasfirmaet skal montere ned stillaset etter dette, dette kan ta inntil 2 uker. All plast foran […]

Reklamasjoner vinduer og balkongdører

En del seksjonseiere har meldt fra om feil/mangler på vinduer og balkongdører. Dersom det er flere mangler vil vi gjerne få melding om dem så raskt som mulig! OBS! Lista inneholder bare ting som har med vinduer/dører å gjøre (VD Montasje AS). Andre reklamasjoner blir håndtert av Thorendahl. De har gode kontrollrutiner, og byggekomitéen fører […]

Vær snill med heisen!

Den siste heisstoppen i Blindernveien 2 skyldes mest sannsynlig overbelastning. Heisen kan ikke brukes til å transportere tunge ting! Heisen i Blindernveien 2 har stoppet to ganger i det siste: En langvarig stans 23.09 til 26.09 p.g.a. slitasje på ett av drivhjulene. En kort stans 27.09 til 28.09, trolig p.g.a. overbelastning. Drivhjul og vaier er skiftet […]

Referat fra byggemøte 13

Byggekomitéen hadde byggemøte med Thorendahl og OBOS i dag 15. september. Dette er en oppsummering av saker som ble diskutert som seksjonseierne kan ha interesse av. Status Blindernveien 2 Nye dører til hage- og sykkelboder er montert. Det blir satt på folie på innsiden av vinduene her + vinduene i sykkelboden. Inngangsdøra blir skiftet i […]

Referat fra byggemøte 12

Byggekomitéen hadde byggemøte med Thorendahl og OBOS i dag 28. august. Dette er en oppsummering av saker som ble diskutert som seksjonseierne kan ha interesse av. Status Vi får oppdatert framdriftsplan fra Thorendahl om noen dager, og sender ut denne når vi får den. B2: Thorendahl jobber nesten bare på B4 nå. Det er ryddet rundt […]

Referat fra byggemøte 11

Byggekomitéen hadde byggemøte med Thorendahl og OBOS i dag 12. august. Dette er en oppsummering av saker som ble diskutert som seksjonseierne kan ha interesse av. Snart ferdig i Blindernveien 2! Stillasene rundt B2 blir fjernet i løpet av denne uka. Det skal bli godt! Det er noe etterarbeid: Skiferhellene som var nederst på veggene skal […]

Én uke forsinkelse i B2

Rehabiliteringen av Blindernveien 2 er én uke forsinket. Stillasene vil bli fjernet innen fredag 15. august. Det er selve fjerningen av stillasene som har tatt lengre tid enn ventet. Etter 15. august starter etterarbeidet på sokkelen: Etterisolering 60 cm ned i lysgravene + montering av skiferplatene som er nederst på fasaden.

Referat fra byggemøte 10

Byggekomitéen hadde byggemøte med Thorendahl og OBOS Prosjekt i dag 7. juli. Dette er en oppsummering av saker som ble diskutert som seksjonseierne kan ha interesse av.  Balkongene må ikke brukes! Ikke oppbevar gjenstander på balkongene før stillasene er fjernet. De er en del av en byggeplass, og alt som blir oppbevart på balkongene kan […]

Bilder fra B2 7. juli

Bilder tatt under befaring på stillaset i Blindernveien 2 den 7. juli 2014.   Del av den blå fasaden. Det er lagt på blå primer, men det siste laget med murpuss (gjennomfarget blå) mangler. Teksturen på fasaden vil bli noe grovere enn på bildet.   Del av den grå fasaden. Her er det montert nye […]

Bilder fra vindusskiftingen

Anne Margrethe Halvorsen i Blindernveien 4 har tatt bilder fra vindusskiftingen. Fin dokumentasjon!

B2: Pussing av fasadene de neste lørdagene

Thorendahl har bedt om å få jobbe med pussing av fasadene i Blindernveien 2 de to neste lørdagene, 28. juni og 5. juli. Byggekomiteen har sagt ja til dette. Arbeidene er ikke støyende, og vi regner med at alle ønsker at vi skal bli ferdige med rehabiliteringen så raskt som mulig! Arbeidene vil skje mellom […]

Referat fra byggemøte 9

Byggekomitéen hadde byggemøte med Thorendahl og OBOS Prosjekt i dag 5. juni. Dette er en oppsummering av saker som ble diskutert som seksjonseierne kan ha interesse av. Status Blindernveien 2: Thorendahl holder på å pusse fasaden. Blindernveien 4: Thorendahl holder på å lekte ut fasaden. Dette er den mest bråkete delen av arbeidet, og vil […]

Endret framdriftsplan for B2

Thorendahl har levert ny revidert framdriftsplan for fasaderehabiliteringen. Blindernveien 2 Planen er nå justert tilbake til den opprinnelige, d.v.s. at stillasene vil være ferdig nedrigget 1. august (og ikke to uker tidligere slik vi meldte gledesstrålende fra om i mai…): Fasadearbeidene (pussing m.m.) blir avsluttet 18. juli. Taket vil være ferdig 18. juli. Nedrigging av […]

Referat fra byggemøte 8

Byggekomitéen hadde byggemøte med Thorendahl og OBOS Prosjekt i dag 5. juni. Dette er en kort oppsummering av saker som ble diskutert som seksjonseierne kan ha interesse av. Status Blindernveien 2 Alle vinduene i leilighetene er skiftet. Vinduer og dører til sykkelbod/hagebod samt inngangsdøra blir skiftet på et senere tidspunkt (vindusfolka tar det innimellom utskiftingene […]

Referat fra byggemøte 7

Byggekomitéen hadde byggemøte med Thorendahl og OBOS Prosjekt i dag 21. mai. Dette er en kort oppsummering av saker som ble diskutert som seksjonseierne kan ha interesse av. Status B2: Vinduene i litt over halvparten av vinduene er skiftet. Enkelte balkongdører mangler, vi sender ut informasjon så snart vi vet når de blir levert. B4: […]

Referat fra byggemøte 6

Byggekomitéen hadde byggemøte med Thorendahl og OBOS Prosjekt i dag 7. mai. Dette er en kort oppsummering av saker som ble diskutert som seksjonseierne kan ha interesse av. Status Thorendahl er ferdige med maling av alle balkonggulvene. Listverk, rammen rundt gulvet og det siste finarbeidet på veggene blir gjort etter at vinduene er satt inn. […]

B4: Rydd balkongene!

Alle balkongene i Blindernveien 4 må være ryddet innen 26. mai. ALT på balkongen må fjernes, med unntak for brannstige og fastmonterte lamper/stikkontakter. Gulv, vegger og tak skal repareres og males. Dersom Thorendal må rydde balkongene vil det koste ca 500 kr per balkong. Dette må i så fall den enkelte betale. Trenger du hjelp? […]

Referat fra byggemøte 5

Byggekomitéen hadde byggemøte med Thorendahl og OBOS Prosjekt i dag 23. april. Dette er en kort oppsummering av saker som ble diskutert som seksjonseierne kan ha interesse av. Status Thorendahl har starta så vidt på pussarbeidet i B2. Det meste av isolasjon er på plass, de fleste balkongene har fått nytt dekke og de aller fleste […]

Fasaderehabiliteringa går raskare enn venta

Fasaderehabiliteringa går raskare enn venta, og Thorendahl har laga ein ny framdriftsplan for arbeidet. Blindernveien 2 Arbeidet var planlagt å vere ferdig ca 1. august, det ser no ut til at stillasa blir rigga ned tre veker tidlegare. Vindaugsutskifting vil skje i perioden 5. mai til 6. juni. Fasadearbeidet blir avslutta 27. juni.> Stillasa vil […]

Oversikt over balkongdører som skal skiftes

47 av 88 seksjonseiere har takket ja til tilbudet om å skifte balkongdør i forbindelse med fasaderehabiliteringen. Oversikten nedenfor er basert på bestillingene seksjonseierne gjorde i januar, og er i tillegg kontrollert av DV Entreprenør AS med hver enkelt seksjonseier. Balkongdørene må betales innen 1. august. Sameiene sender ut faktura i god tid før denne […]

Hva må du gjøre før vinduene skal skiftes?

DV Entreprenør AS skal skifte alle vinduer i blokkene våre. De legger informasjon om tidspunkt m.m. i postkassa til hver enkelt. Her er en oversikt over hva hver enkelt må gjøre før vinduene skal skiftes. Lista over tidspunkt vil også bli publisert på nettsidene når den er klar. DV Entreprenør møter opp i hver leilighet […]

Referat fra byggemøte 4

Byggekomitéen hadde byggemøte med Thorendahl og OBOS Prosjekt i dag 2. april. Dette er en kort oppsummering av saker som ble diskutert som seksjonseierne kan ha interesse av. Status Arbeidene på B2 er godt i gang. Thorendahl er ferdige med nesten all borring på den sida av bygget som vender mot B4, d.v.s. at den […]

Slik blir balkongane

Fleire seksjonseigarar har sendt spørsmål om korleis balkongane blir etter rehabiliteringa. Takk for mange gode spørsmål og kommentarar: Det er svært nyttig at så mange seksjonseigarar tek kontakt med byggjekomitéen; det sikrar at vi hugsar på alle smådetaljar! Rekkverk og brystning På toppen av brystninga kjem det eit kvitt metallbeslag. Det har tidlegare vore problem […]

De nye vaskeriene er nesten ferdige!

De nye vaskeriene i fyrrommene er snart ferdige. Styret sender ut mer detaljert informasjon om tidspunkt for flytting etter påske, nå har vi bare lyst til å vise fram bilder av hvor fint det blir! Det er snekkerfirmaet Hammertime Bygg som har gjort arbeidet. En av eierne (Anthony Aynsley) har tidligere bodd i Blindernveien 2 og […]

Vaskeriene er lagt ut for salg

Vaskeriene er solgt! Årsmøtet i sameiene har vedtatt å selge vaskeriene til leilighetsutbygging for å delfinansiere fasaderehabiliteringen. Vaskeriene er nå lagt ut for salg. Eiendomsmegler er Bård Eirik Drivdal i Nordvik & Partners. Se annonse på Finn.no. Last ned prospekt med bilder, takst m.m.. Vaskeriene ble seksjonert ut som egne seksjoner i fjor, og Oslo […]

Fasadefarge – resultat av avstemninga

Det har vore avstemning blant seksjonseigarane om kva farge bygga våre skal ha etter rehabiliteringa. Årsmøtet har vedteke at fasadane framleis skal vere blå. Det vart malt opp tre ulike blåtonar som seksjonseigarane kunne stemme over. Alle alternativa er fargar som ligg nære det som truleg var originalfargen på bygga. Farge 1 (den lysaste) fekk […]

Referat fra byggemøte 3

Byggekomitéen hadde byggemøte med Thorendahl og OBOS Prosjekt i dag 25. mars. Dette er en kort oppsummering av saker som ble diskutert som seksjonseierne kan ha interesse av. Status Thorendahl holder nå på med å sette opp lekter på fasaden og rundt vinduene i Blindernveien 2. De er godt i gang, og er halvveis ferdige […]

Innbetalinger fra seksjonseierne i 2014

Flere har spurt om hvor mye seksjonseierne skal betale inn i løpet av 2014. Her er en liten oversikt. Blindernveien 2 Dersom du har bestilt ny balkongdør skal du betale ca 11 600 kr for en vanlig dør, eller 21 000 kr for en skyvedør. Regninga kommer et par uker etter at de siste dørene […]

Referat fra byggemøte 2

Byggekomitéen hadde byggemøte med Thorendahl og OBOS Prosjekt i dag 13. mars. Dette er en kort oppsummering av saker som ble diskutert som seksjonseierne kan ha interesse av. Byggemøte 1 var et rent oppstartsmøte hvor det bl.a. ble diskutert HMS og andre helt overordnede ting. Status Det er satt opp stillaser rundt det meste av […]

Avstemning om fasadefarge

Nå skal vi velge ny fasadefarge for Blindernveien 2 og 4! De ulike alternativene er malt opp ved inngangspartiet i B4. Ta en titt før du stemmer på hvilken farge vi skal velge! Du må avlegge din stemme innen 22. mars. Husk at farger ser svært ulike ut på ulikt materiale. Fargene nedenfor er de […]

B2: Rydd balkongene!

Alle balkongene i Blindernveien 2 må være ryddet innen 16. mars. Du må fjerne absolutt alt som er på balkongen. Dersom Thorendal må rydde balkongene vil det koste ca 500 kr per balkong. Dette må i så fall den enkelte betale. Trenger du hjelp? Spør en nabo! B2: Empty the balconies! Please remove everything from […]

Informasjonsskriv om rehabiliteringen

Styret og byggekomitéen sendte ut en sjusiders informasjonsskriv om fasaderehabiliteringen til alle seksjonseierne i februar 2014. Du kan lese hele informasjonsskrivet her. Vær obs på at mye av informasjonen er ferskvare. Sjekk derfor alle fasaderehabiliteringssidene for oppdatert informasjon!

Framdriftsplan for fasaderehabiliteringen

Thorendal har laget en revidert framdriftsplan for fasaderehabiliteringen. Planen vil bli fortløpende justert. Blindernveien 2 Før uke 10: Ta mål av alle vinduer, fjerne skifer nederst på veggene. Uke 10-11: Rigging/stillas Uke 12-29: Fasadearbeider Uke 15-27: Vindusutskifting Uke 30-31: Nedrigging/stillas Blindernveien 4 Før uke 23: Ta mål av alle vinduer, fjerne skifer nederst på veggene. […]

Hvordan finansiere rehabiliteringen?

Styret og byggekomitéen har fått innspill fra enkelte seksjonseiere som ikke ønsker at det skal kreves inn ekstraordinære innbetalinger i år, men som heller vil øke fellesutgiftene. Oppdatering 3. februar: Styret har fått forslag om en delt modell: Altså å kreve inn et lavere ekstraordinært beløp + å heve fellesutgiftene noe. Dette er nå lagt […]

Vaskeriene blir leiligheter

5. desember 2013 fikk vi tillatelse fra kommunen til å gjøre om vaskeriene til leiligheter. Årsmøtet i 2012 vedtok å flytte vaskeriene til kjelleren, for deretter å selge de eksisterende lokalene til leilighetsutbygging. Prosessen har tatt svært lang tid: Det tok godt over et år å få seksjonert ut leilighetene, og tre måneder på å […]

Gode tilbod om fasaderehabilitering

Byggjekomitéen hadde møte med OBOS Prosjekt 14. november for å gå gjennom tilboda som har kome inn om fasaderehabilitering. OBOS Prosjekt inviterte åtte firma til å delta i konkurransen. Dette er firma som OBOS har god erfaring med frå tidlegare, som har gode rutinar og leverer god kvalitet. Éin leverandør trekte seg undervegs i prosessen, […]

Tilbudsgrunnlaget for fasaderehabiliteringen er sendt ut

Fasadene i Blindernveien 2 og 4 skal rehabiliteres i 2014, slik årsmøtet har vedtatt. Tilbudsgrunnlaget for rehabiliteringen er nå sendt ut til et utvalg aktuelle entreprenører. Fasaderehabiliteringen har vært planlagt i flere år. Fasaden skal etterisoleres utvendig, alle vinduer skal skiftes og taket vil bli etterisolert og få nytt dekke. OBOS Prosjekt er valg som […]

Trolig ikke innglassing av toppbalkongene

Det har vært snakket om å glasse inn balkongene i treromsleilighetene i 11. etasje i flere år. Disse balkongene har en utforming som har ført til gjentatte lekkasjer og lignende problemer helt fra byggene ble oppført i 1959. Balkongene er sameienes ansvar, fordi de regnes som en del av det felles taket. Balkongene har påført […]

Søkt om omregulering av vaskeriene

Årsmøtet har vedtatt å selge vaskeriene til leiligheter for å finansiere deler av fasaderehabiliteringen. Det vil bli opprettet nye vaskerier i fyrrommene i kjelleren. Sameiene sendte søknad om reseksjonering i fjor, og vaskeriene ble skilt ut som egne seksjoneri juni i år. I oktober ble det sendt søknad om bruksendring til leilighet. Se søknaden for […]

Byantikvaren positiv til fasaderehabiliteringen

Byggekomitéen hadde møte med Byantikvaren torsdag 12. september for å diskutere fasaderehabiliteringen. Vi fikk gode tilbakemeldinger, og Byantikvaren er positiv til det meste av rehabiliteringen. Byantikvaren satte Blindernveien 2 og 4 på Gul liste før sommeren. De sier at byggene våre er blant de flotteste og best bevarte funkisbyggene i hele Oslo. Det kan vi […]

Blindernveien 2 og 4 på Gul liste

Rett før sumarferien vedtok Byantikvaren å setje Blindernveien 2 og 4 på Gul liste. Blindernveien 2 og 4 er ikkje freda, men er i kategorien som Byantikvaren ser på som bevaringsverdige. D.v.s. at det er lettare å få aksept for mindre fasadeendringar (f.eks. i samband med fasaderehabiliteringa vår) enn om bygga hadde blitt freda. Det […]

Avregning av varme og varmtvann

Styret har fått foreløpige avregninger for varme og varmtvann. Utbedringene av varmeanlegget og en mild vinter har ført til at de fleste seksjonseierne har penger til gode. 68 seksjonseiere vil få tilbake penger. 8 seksjonseiere går i null. 12 seksjonseiere får baksmell. Husk at du selv kan velge hvor mye du vil betale for varme […]

Ekstraordinære innbetalinger i juni 2013

Fasadene i Blindernveien 2 og 4 skal rehabiliteres i 2014. For å finansiere oppussingen har årsmøtet vedtatt å kreve inn 600 000 kr i ekstraordinære innbetalinger per sameie. I 2012 ble det krevd inn 1,1 mill. i ekstraordinære innbetalinger. Det er ikke planlagt flere ekstraordinære innbetalinger, men det vil bli noen ekstra kostnader til vindusutskifting […]

Årsmøtet vedtok utskifting av alle vinduer

På årsmøtet 11. mars ble det vedtatt at alle vinduene i Blindernveien 2 og 4 (med unntak for vinduer skiftet siste tre år) skal skiftes. Seksjonseierne vil også få tilbud om å skifte balkongdører. Det ble vedtatt å kreve inn 600 000 i ekstraordinære innbetalinger per sameie (i snitt 13 000 kr per seksjon). Du kan […]

Årsmøte 11. mars 2013

Det blir årsmøte for sameiene 11. mars 2013 i Vestre Aker menighetshus. Innkalling og sakspapir blir sendt ut 2-3 uker før årsmøtet (i samsvar med vedtektene). Sakspapirene er omfattende til dette årsmøtet, hele 60 sider! Over halvparten av papirene er regnskap og OBOS’ rapport om fasadeoppussingen. Dersom du ikke har tid til å lese alt […]

Kartlegging av vinduene

Fasadene i Blindernveien 2 og 4 skal pusses opp i 2014. Årsmøtet i sameiene i mars 2013 skal velge mellom tre ulike oppussingsalternativ. Ett av spørsmålene som årsmøtet skal ta stilling til er om vinduene skal skiftes eller ikke. For å kunne lage et godt beslutningsgrunnlag for årsmøtet ønsker styret å samle inn informasjon om tilstanden […]

Feil på strømnettet

Jordfeilbryterne i Blindernveien 2 og 4 har slått ut flere ganger de siste dagene. Dette har ført til at varmtvannet har blitt borte og at radiatorne har blitt kalde. Onsdag 2. januar ble problemene helt prekære, og sikringene i både fyrrom, hovedtavle og seksjonseiernes underfordelere ble slått ut av jordfeil. Alle feil ble så vidt vi vet rettet […]

Dyrt å bruke fjernvarme fra Hafslund

Oppdatering 30.1.2013: Forbrukerinspektørene på NRK har laget et helt program om fjernvarmepriser, basert på erfaringene våre. Se programmet i Nett-TV.   Det er svært sjelden at styret for sameiene skriver debattinnlegg, men de siste prisjusteringene til Hafslund har ført til at styret har sendt følgende debattinnlegg til Aftenposten: DYRT Å BRUKE FJERNVARME FRA HAFSLUND Hafslund […]

Problemer med kloakkpumpene i Blindernveien 2

Kloakkpumpene i Blindernveien 2 har stoppet to ganger i desember (6. desember og 16. desember). Det kommer sugebil mandag 17. desember for å renske kummene og utbedre problemet. Årsaken til at pumpene stoppet i dag 16. desember er at det blir kastet store ting i toalettene som stanser pumpene. Det er funnet vaskefiller, sokker, bind, […]

Referat fra ekstraordinært årsmøte

Det var ekstraordinært årsmøte tirsdag 6. november 2012 for å velge ny revisor og diskutere fasadeoppussing. Referat Blindernveien 2. Referat Blindernveien 4. Det kom spørsmål om hvilken farge blokkene vil ha etter oppussingen. Årsmøtet diskuterte dette, og en uformell avstemning viste at alle de frammøtte ønsket at blokkene fremdeles skal være blå. Styret ble oppfordret […]

Inspeksjon av radiatorer, VVS, brannsikring m.m.

Sameiene har fått pålegg om å kontrollere VVS-opplegget i samtlige leiligheter. Det har vært svært mange skader de siste årene, og til tross for at det har blitt iverksatt omfattende tiltak for å få bukt med lekkasjeproblemene har det allerede vært to lekkasjer nå i høst. Gjensidige har varslet oss om at forskringspremiene til sameiene […]

Ekstraordinært årsmøte

Styret kaller inn til ekstraordinært årsmøte tirsdag 6. november 2012 kl 18, Vestre Aker menighetshus. Sakliste: Godkjenning av innkalling og sakliste Valg av ny revisor Fasadeoppussing – valg av alternativ som skal utredes til årsmøtet i 2013 Dersom du ikke kan komme på møtet kan du gi en annen fullmakt til å stemme for deg. Fullmakten […]

Radiatorane blir slått på 27. september

Radiatoranlegget blir slått på torsdag 27. september ca kl 16. Det er viktig at alle: Sjekkar om det har oppstått lekkasjar. Det kan oppstå små skadar når anlegget er delvis nedtappa gjennom sumaren. Luftar radiatorane sine godt dei fyrste dagane slik at vi får skikkeleg varme i heile huset. Slik luftar du ein radiator.

El-tilsynet har godkjent anlegget vårt

Elektrisitetstilsynet var på kontroll i sameiene i begynnelsen av september. De fant ingen feil eller mangler, og hele anlegget ble godkjent. Sameiene ble trukket ut til stikkprøvekontroll, der El-tilsynet bl.a. skulle kontrollere arbeidet som er gjort på hovedtavlene. De kontrollerte i tillegg vaskeritavlene og enkelte underfordelere (seksjonseiernes sikringsskap). Spenningen ble kontrollert, jordfeilbrytere ettersett og mye […]

Sameiga er no heilt gjeldfrie!

Sameiga er no kvitt all gamal gjeld etter dei ekstraordinære innbetalingane 1. juli. Årsmøtet i år vedtok å krevje inn 1,1 mill. kroner per sameige for å betale ned gamal gjeld, slik at vi kan byrje spare pengar til fasadeoppussing i 2014. I Blindernveien 2 vart det fyrst betalt 1,2 mill. på lånet i juli og […]

Informasjon om brannvarslingsanlegget

Styret har laget et informasjonsskriv om hvordan du slår av brannalarmen dersom det er falsk alarm. Skrivet blir delt ut til alle leilighetene. Last ned informasjonsskrivet.

Justerte fellesutgifter

På grunn av nye krav til spesifisering av fellesutgifter blir det små justeringer i fordelingen av fellesutgiftene fra 1. juli 2012. Det ble sendt ut informasjon til alle seksjonseierne i april og mai med de nye summene. I dette informasjonsskrivet hadde det desverre blitt feil i noen avrundinger. Denne feilen gjør at alle får noen […]

OBOS blir ny forretningsførar

OBOS har kjøpt Janor Eiendom og overtek drifta med alle tilsette og alle kundane. D.v.s. at sameiga blir med over til OBOS frå 1. juli 2012. Janor har forsikra oss om at vi vil få same vilkår som tidlegare, d.v.s. at prisane ikkje vil auke som fylgje av overføringa til OBOS. Vi vil ha dei […]

blindernveien.no ble sist oppdatert 18.8.2022.