Author Archives: Anine Terland

Protokoll fra årsmøte 2021

Digitalt årsmøte 15. mars til 23. mars

Årsmøtet i Sameiet Blindernveien 2 og 4 gjennomføres digitalt pga smittevernstiltak fra 15. mars 2021 09:00 – 23. mars 2021 09:00 Når avstemningen begynner får du lenke til årsmøtet på SMS, og kan stemme med en gang. Sett deg gjerne inn i sakslisten før avstemningen begynner.

Utgift til internett

Styret har mottatt henvendelse fra flere beboere med spørsmål om dokumentasjon på utgift til internett. Mange må ha hjemmekontor for tiden, og kan muligens få dekket kostnader til internett av arbeidsgiver. Til orientering utgjør kostnaden til internett i vårt sameie kr 152 pr mnd for hver leilighet. Dette dekkes som del av innbetalt husleie.»

Årsmøte 15. mars kl. 18.00 i Vestre Aker menighetshus

Årsmøtet for Sameiet Blindernveien 2 og 4 blir mandag 15. mars kl 18.00 i Vestre Aker menighetshus. Innkalling med sakspapirer blir sendt 2-3 uker før årsmøtet, i samsvar med vedtektene. Saker som seksjonseierne ønsker behandlet på årsmøtet må meldes til styret innen 2. februar 2021.Vi trenger sameiere til å sitte i styret og komiteene. Meld […]

Radiatoranlegget slås på mandag 28. september

Vi slår på radiatoranlegget mandag 28. september ca kl. 16.00 Det er viktig at alle: Sjekker om det har oppstått lekkasjer. Det kan oppstå små skader når anlegget er delvis nedtappet om sommeren Lufter radiatorene sine godt de første dagene, og ellers med jevne mellomrom i fyringssesongen, slik at vi får skikkelig varme i hele huset. […]

Årsmøte 2020

Sameiets årsmøte ble, som dere har fått informasjon om, utsatt på ubestemt tid pga koronasituasjonen. Vi vil nå gjennomføre årsmøtet digitalt, slik at de lovpålagte oppgavene kan fullføres. Det digitale årsmøtet gjennomføres på Vibbo.no. Alle vil motta en sms den 16.april 2020 med informasjon og en lenke til Vibbo.no hvor årsmøtet vil foregå. Årsmøtet åpnes på […]

Parkeringskort

På grunn av den spesielle situasjonen vi er i nå vil det ikke bli delt ut nye parkeringskort. De gamle parkeringskortene gjelder inntil ny beskjed blir gitt. Oslo parkeringsservice er varslet.

Årsmøtet utsettes inntil videre

Av hensyn til faren for Koronaviruset er sameiets årsmøte, som opprinnelig var planlagt 17. mars, utsatt inntil videre. Styret kommer tilbake med informasjon om nytt tidspunkt når smittesituasjonen er mer avklart.

Samtykke til digital kommunikasjon

Mange ønsker å motta informasjon digitalt. OBOS eiendomsforvaltning AS vil på vegne av sameiet sende en SMS fra nummer 1929, med forespørsel om samtykke til digital kommunikasjon. Samtykker du vil blant annet årsrapport (innkalling til årsmøte), tredjepartsopplysninger (ligningsoppgaver) brev og fakturaer kunne bli sendt pr e-post. Det åpner også mulighet for enkelte varslinger på SMS. […]

Årsmøte 17. mars kl. 18.00 i Vestre Aker menighetshus

Innkalling med sakspapirer er sendt ut. Saksliste: 1. Konstituering 2. Årsrapport for 2019 3. Årsregnskap for 2019 4. Godtgjørelse til styret 5. Forslag fra styret A) Avfallsløsning B) Revisjon av husordensreglene C) Vedtektsendring 6. Innkomne forslag 7. Valg til styre, vaskerikomité, hagekomité og valgkomité Du kan lese årsmøtepapirene

Avfallshåndtering i Blindernveien 2 og 4

Styret inviterer til befaring 22. oktober kl. 18.00 for å drøfte og få innspill til alternativer for ny avfallsløsning for sameiet. Oppmøte utenfor B4. Se oppslag med nærmere informasjon og tegning på oppslagstavlene i fellesarealene.

Nyhetsbrev fra SIO om Blindernveien 6

Arbeidene med å legge om vann- og avløpsledninger langs Blindernveien, ned til det lysregulerte fotgjengerkrysset og videre ned stikkveien mot skolen og NRK, pågår fortsatt. Omkobling skjer først senere i høst og de berørte vil bli varslet ca. en uke før omkoblingen finner sted. Fra uke 41 begynner støpearbeidene. Fra da av vil det bli […]

Radiatoranlegget blir slått på mandag 7. oktober

Radiatoranlegget blir slått på mandag 7. oktober ca kl. 16.00 Det er viktig at alle: Sjekker om det har oppstått lekkasjer. Det kan oppstå små skader når anlegget er delvis nedtappet om sommeren Lufter radiatorene sine godt de første dagene, og ellers med jevne mellomrom i fyringssesongen, slik at vi får skikkelig varme i hele huset. Les […]

Nyhetsbrev Blindernveien 6

Det er satt opp byggegjerde rundt byggeplassen og det har vært spuntet i løpet av sommeren . I tillegg har det vært utført sikringsarbeider av byggegropen samt utgraving og bortkjøring av masser. Byggegjerdet er delvis provisorisk og vil bli estattet av et fast gjerde senere i prosessen. Byggegjerdet som skal stå gjennom hele byggeprosessen er […]

Oppstart av bygging i Blindernveien 6

Informasjon fra styret i Blindernveien 2 og 4 Vi har fått informasjon fra SIO om at de nå har fått tillatelse til å starte opp bygging av nye studentboliger i Blindernveien 6. De starter opp mandag 24. juni med å sette opp byggegjerder. Det er VIKTIG at de som har biler stående på parkeringsplassene utenfor […]

Heisen i B2 står

Heisen i Blindernveien står igjen. Vi beklager ulempene dette fører til. Service er bestilt og kommer i morgen tidlig mvh Styret

Radiatoranlegget av 5. juni

Radiatoranlegget (og varmen) blir slått av onsdag 5. juni.

Brannalarm utløst i B2 idag

En liten orientering fra styret om en brannalarm som gikk i B2 i dag ca kl 15. Årsaken var en overopphetet plate i 4 etg. Alt var raskt under kontroll og ingen skade skjedd. Takk til de som handlet raskt og riktig iht. branninstruksen for sameiet. Vi benytter anledningen til å ønske alle en riktig […]

Parkeringsplasser utenfor B4

Det vises til tidligere årsmøtevedtak og informasjon om etablering av nye parkeringsplasser for sameiet utenfor B4. Det skal også legges ny asfalt på inngangspartiet. Arbeidet starter opp etter påske, sannsynligvis 24. april. Det vil bli noe begrenset mulighet til å kjøre helt inn til inngangen en kort periode.   Vi vet ikke helt hvor lang […]

Dugnad onsdag 15. mai

Det blir dugnad onsdag 15. mai. Dugnaden starter kl 18 og varer til ca. kl 20. Vi avslutter som vanlig med litt mat og drikke på «plattingen». Alle må merke syklene sine med navn og årstall før dugnaden. Umerkede sykler blir kastet. Oppgaver som skal gjøres er blant annet å rydde i sykkel- og redskapsbodene, […]

Vaskeriet

For å benytte fellesvaskeriet må du ha lås til reservasjonstavla, samt kjøpe vaskekort. Roderik-Jako tlf 22 80 62 00 formidler kort, nøkler og låser. Kortet må fylles med penger før det kan brukes. Betaling med Vipps, Visa eller Mastercard kan du gjøre via denne lenken: https://goo.gl/Ke84jJ Du kan også betale kontant. •For beboere i Blindernveien […]

Parkeringskort for 2019

Parkeringskort for 2019 ble delt ut på årsmøtet i mars. De som ikke var på årsmøtet kan avtale henting av parkeringskort ved henvendelse til styret på e-post: styret@blindernveien.no eller ved å kontakte styreleder.

Protokoll fra årsmøte 2019

Du kan lese protokollen fra sameiets årsmøte her

2019 Årsmøte og årsmøtepapirer

Årsmøte 18. mars 2019

Vel møtt til årsmøte 18. mars 2019 i Vestre Aker menighetshus.

Heisen i Blindernveien 2 står

Heisen i Blindernveien 2 står nå i kveld, mandag 21. januar. Euroheis er kontaktet.

Årsmøte 18. mars

Årsmøtet for Sameiet Blindernveien 2 og 4 blir mandag 18. mars kl. 18.00, i Vestre Aker menighetshus. Innkalling med sakspapirer blir sendt 2-3 uker før årsmøtet (i samsvar med vedtektene). Saker som seksjonseierne ønsker behandlet på årsmøtet må meldes til styret innen 5. februar 2019. Vi trenger sameiere til å sitte i styret og komiteene. […]

Oppfordring til å gi samtykke til digital kommunikasjon

Mange ønsker å motta informasjon digitalt. OBOS vil på vegne av boligselskapet sende en SMS fra nummer 1929 til hver enkelt sameier, hvor de ber om samtykke til digital kommunikasjon. Dersom du samtykker, vil blant annet, årsrapport, tredjepartsopplysninger (ligningsoppgaver) brev og fakturaer kunne bli sendt pr e-post, og enkelte varslinger på SMS. Styret er opptatt […]

Heisen i B2 står

Heisen står igjen i B2. Euroheis er kontaktet.  Vi minner om at heisen IKKE må overbelastes. Ved uforsiktighet kan bruker bli erstatningsansvarlig. Det vises til husordensreglene § 8 hvor det står:  Heisene har vektbegrensning, følg anvisningene på heisene. Fire voksne i heisen, er en god regel å følge hvis man vil unngå overbelastning og heisstopp. […]

Etablering av parkeringsplasser ved Blindernveien 4

Når utbyggingen av studentboligene i Blindernveien 6 starter mister sameiet 8-9 parkeringsplasser utenfor B4. På ekstraordinært årsmøte i august 2017 ble det vedtatt å erstatte disse med nye plasser utenfor B2 og B4. De skisserte anleggene viste 5 nye plasser utenfor B2 og 4 nye plasser utenfor B4. Anlegget utenfor B2 ble ferdigstilt våren 2018. […]

Montering av nytt ringeklokkeanlegg 19. november (B2) og 21. november (B4)

Hemer lås og dørtelefon AS monterer nytt ringeklokkeanlegg: Blindernveien 2 mandag 19. november fra kl. 8 og hele dagen Blindernveien 4 onsdag 21. november fra kl. 8 og hele dagen Hemer trenger tilgang til leilighetene fortløpende gjennom hele dagen. Kan du ikke være tilstede må du avtale med en nabo eller ta kontakt med styret […]

Nytt ringeklokkeanlegg

Årsmøtet i mars 2018 fattet i forbindelse med behandling av budsjettet, vedtak om ekstra innbetaling for nytt ringeklokkeanlegg. Seksjonseierne betalte inn beløpet i juni. Styret har innhentet fire tilbud og valgt å gå for Hemer som leverandør.  Styret har valgt et Aiphone GT porttelefoni/dørtelefoni med lyd. Innbetalingene i juni dekker kostnadene til anlegget. Det nye ringeklokkeanlegget blir […]

Kontroll og råd om brannsikkerhet i leilighetene i oktober

Sameiet har avtale med Norsk brannvern om kartlegging av og råd/veiledning om brannsikkerheten i sameiet. De vil utføre enkle kontroller i leilighetene som å teste og bytte batteri i røykvarslere og kontroll av brannslukkere. Dette er en del av systematisk arbeid for økt brannsikkerhet i sameiet.  Norsk brannvern kommer på befaring mandag 15. oktober og tirsdag 23. oktober mellom kl. 17.00 – 21.00. […]

Radiatoranlegget blir slått på onsdag 26. september

Radiatoranlegget blir slått på onsdag 26. september  Det er viktig at alle: Sjekker om det har oppstått lekkasjer. Det kan oppstå små skader når anlegget er delvis nedtappet om sommeren Lufter radiatorene sine godt de første dagene, og ellers med jevne mellomrom i fyringssesongen, slik at vi får skikkelig varme i hele huset. Les mer om […]

Litt om fremdrift – Blindernveien 6

SIO har informert om uforutsette utforinger med Vann- og avløpsetaten knyttet til omlegging av vannledninger i forbindelse med byggingen av nye studentboliger. Dette fører til noe forsinkelse av oppstart. De kan ikke anslå når de kommer i gang.    

Radiatorene blir slått av 16. mai

Radiatoranlegget (og varmen) blir slått av onsdag 16. mai.

Parkeringskort 2018

Parkeringskort for 2018 ble delt ut på årsmøtet i mars. De som ikke var på årsmøtet kan avtale henting av parkeringskort ved henvendelse til styret på e-post: styret@blindernveien.no eller ved å kontakte styreleder.  Nye parkeringsrutiner for sameiet ble vedtatt av årsmøtet i 2016:  «Det innføres nye rutiner for parkering på sameiets parkeringsplasser. Hver leilighet disponerer […]

Informasjon om anleggsarbeider i Blindernveien 8

Styret har mottatt følgende informasjon om anleggsarbeider i Blindernveien 8: Hei! Oversender grov fremdriftsplan for anleggsgartner arbeidene på Marienlyst Skole. Som dere ser av denne vil disse arbeidene pågå fra dd. og frem til 08.08.18. Det vil også pågå arbeider i juli måned. Det er ikke planlagt helg jobbing. Arbeidene som utføres i denne perioden […]

Vanntilførsel i B4

På grunn av noe problemer med vanntilførselen i B4 er det laget en midlertidig løsning med vanntilførsel i rør fra B2 til B4.  Litt informasjon om bakgrunn  Grunnen til problemet er planlagt arbeid med å legge om og skifte hovedstoppekranene for begge blokkene. Hensikten er å gjøre de lettere tilgjengelig og enklere å betjene ved […]

Skifte av hovedstoppekran i B4

Det viser seg mer komplisert å få skiftet hovedstoppekranen i B4 enn forventet.  Den gamle innvendige stengekranen i boden, og utvendig kran/bakkekran fungerer ikke. De fikk derfor ikke utført arbeidet i B4 idag.  Det må graves opp utvendig for utskifting av bakkekran, før innvendig kan skiftes. Rørteknikk jobber med saken og nærmere informasjon kommer om når arbeidet […]

Skifte av hovedstoppekraner i B2 og B4

Tirsdag 17. april og onsdag 18. april skal Rørteknikk legge om og skifte hovedstoppekranene for vann i B2 og B4.  Hovedstoppekranene vil bli lettere tilgjengelig og enklere å betjene. Vannet vil bli stoppet i perioder disse dagene. For nærmere informasjon se oppslag i fellearealene.  

Dugnad tirsdag 8. mai

Det blir dugnad tirsdag 8. mai. Dugnaden starter kl 18 og varer til ca. kl 20. Vi avslutter som vanlig med litt mat og drikke på «plattingen». Alle må merke syklene sine med navn og årstall før dugnaden. Umerkede sykler blir kastet. Oppgaver som skal gjøres er blant annet å rydde i sykkel- og redskapsbodene, rydde uteområdene og […]

Arbeid med nye parkeringsplasser

Det vises til tidligere informasjon om arbeid med etablering av nye parkeringsplasser utenfor B2 og B4, og informasjon om behov for justering av plassering av parkeringsplassene utenfor B4 etter befaringer med mulige leverandører. Seksjonseierne i B4 ble gitt mulighet til å gi innspill til justeringene.   Styret har fått innspill fra flere seksjonseiere som er positive […]

Arbeid med å etablere nye parkeringsplasser er godt igang

Arbeidet med å etablere nye parkeringsplasser er nå godt igang utenfor B2. Utenfor B4 starter arbeidet med nye parkeringsplasser opp rett etter påske. I følge fremdriftsplanen skal arbeidene med nye parkingsplasser være ferdig i løpet av uke 16 (20. april). Utjevning og asfaltering av eksisterende innkjørsler til B2 og B4 gjennomføres ikke i denne omgang. […]

Nye parkeringsplasser utenfor B4

Det vises årsmøtevedtak om etablering av nye parkeringsplasser for sameiet. Utenfor B4 skal nye plasser etableres ved innkjøringen til B4 fra Blindernveien. Etter befaringer med mulige leverandører ser styret behov for noe justering av innkjøring og plassering av parkeringsplassene (se vedlagte skisse). Styret gir nå seksjonseierne mulighet til eventuelle innspill på justeringen før arbeidet starter […]

Oppstart av arbeid med nye parkeringsplasser

Arbeidet med å etablere nye parkeringsplassene utenfor B 2 starter opp mandag 26. mars.  Nærmere informasjon om oppstart utenfor B4 kommer senere. 

Referat fra årsmøte 12. mars

Referat fra Årsmøte Sameiet Blindernveien 2 og 4

Parkeringskort for 2018

Parkeringskort for 2018 ble delt ut på årsmøtet 12. mars. De som ikke var der, og som vil ha parkeringskort, kan avtale henting av parkeringskort ved henvendelse til styret på e-post: styret@blindernveien.no eller ved å kontakte styreleder. Hver leilighet disponerer ett parkeringskort, som seksjonseieren får ved personlig oppmøte, med kvittering på utlevert parkeringskort. Parkeringskortet er […]

Tøy/klut i kloakk og kloakkpumpe i B2!!

Nok en gang er kloakkpumper stoppet pga at noen kaster klut eller liknende i toalettet. Det koster sameiet mange tusen hver gang dette stopper pumpene. Vi minner nok en gang om: Ikke bruk toalettet som søppelkasse eller utslagsvask. Det er bare avføring og toalettpapir som skal kastes i toalettet. Våtservietter, bleier, tamponger, bind, vaskekluter og […]

Årsmøte mandag 12. mars kl. 18.00

Velkommen til årsmøte, mandag, 12. mars 2018 kl.18.00 i Vestre Aker Menighetshus, Ullevålsveien 117 B. Styret håper at du kan komme på årsmøtet. Vi skal avgjøre viktige saker sammen, og det er viktig at seksjonseierne er representert. Saksliste 1. KONSTITUERING 2. STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2017. Sakspapirer på side 3-11. 3. ÅRSREGNSKAP FOR 2017. Sakspapirer på […]

Opplæring i nytt brannvarslingsanlegg

Det blir opplæring for alle beboere på det nye brannvarslingsanlegget: – Torsdag 14. september kl. 16.00 i Blindernveien 4 eller – Torsdag 21. september kl. 17 eller 18 (styret jobber med å få det kl 18.00) i Blindernveien 2. Du kan møte opp der det passer best for deg. Alle får kopi av betjeningsveiledning for […]

2017 Referat fra ekstraordinært sameiermøte

Protokoll ekstraordinært sameiermøte 23. august 2017

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte 23. august 2017

Styret innkaller til ekstraordinært sameiermøte onsdag 23. august 2015 kl. 19.00 i Vestre Aker Menighetshus, Ullevålsveien 117 B. Dagsorden: 1. Konstituering Valg av møteleder, referent og to seksjonseiere til å underskrive protokollen. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Etablering av nye parkeringsplasser Dersom du ikke kan komme på møtet kan du gi en annen fullmakt til […]

Varsel om ekstraordinært sameiermøte 23. august 2017 kl. 19.00

Styret vil med dette varsle om ekstraordinært sameiermøte i Sameiet Blindernveien 2 og 4 onsdag 23. august kl 19.00 i Vestre Aker menighetshus. Endelig innkalling sendes ut 8-20 dager før møtet, i tråd med vedtektene. Tema for møtet Formålet med møtet er å vedta alternativ for etablering av nye parkeringsplasser. Sameiermøtet i mars behandlet sak […]

Radiatorene blir slått av 6. juni

Radiatoranlegget (og varmen) blir slått av tirsdag 6. juni.

Alternativer for å etablere nye parkeringsplasser

Sameiermøtet i mars behandlet sak om etablering av nye parkeringsplasser (sak 5). Sameiermøtet vedtok at det skal etableres nye parkeringsplasser, at styret skulle utrede to alternativer.for nye parkeringsplasser og innkalle til nytt sameiermøte. Styret har vurdert flere alternativer til etablering av nye parkeringsplasser. Du kan se en skisse som viser alternativene og antall plasser de ulike […]

Dugnad onsdag 10. mai kl. 18.00

Det blir dugnad onsdag 10. mai kl. 18.00. Arbeid som skal gjøres på dugnaden er blant annet: Rydde i sykkelbodene, vaskeriet og kjelleren Rydde uteområdene og plante Annet dugnadsarbeid Alle må merke syklene sine med navn og årstall før dugnaden. Umerkede sykler blir kastet. Eldre beboere som ikke er i stand til å delta har […]

Parkeringskort for 2017

Det ble innført nye parkeringskort i 2016 etter vedtak på sameiermøtet om å innføre nye parkeringsrutiner for sameiet: «Det innføres nye rutiner for parkering på sameiets parkeringsplasser. Hver leilighet disponerer ett parkeringskort, som sameier får ved personlig oppmøte, med kvittering på utlevert parkeringskort. Parkeringskortet er løst og kan flyttes mellom biler ved behov».  Parkeringskort for […]

Innkalling til sameiermøte i Sameiet Blindernveien 2 og 4

Sameiermøtet avholdes mandag, 6. mars 2017 kl. 18. Sted: Vestre Aker Menighetshus, Ullevålsveien 117 B. Styret håper at du kan komme på årsmøtet. Vi skal avgjøre viktige saker sammen, og det er viktig at alle seksjonseierne er representert. Kan du ikke komme? Bruk fullmakt vedlagt årsmøtepapirene. 1. KONSTITUERING. 2. STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016. 3. ÅRSREGNSKAP FOR 2016.  4. STYRETS […]

Heisen i B2 i drift igjen

Heisen i B2 er reparert og i drift igjen!  

Heisen i B2 står

Euroheis sjekket heisen igår og fant en feil med døren.  Det må bestilles en ny del fra Sverige og det kan noen få dager før de får reparert heisen. Euroheis sjekker tid på bestilling og utbedring. Vi vil sende ut informasjon med en gang vi vet mer.  

Årsmøte mandag 6. mars

Det blir årsmøte for Sameiet Blindernveien 2 og 4 mandag 6. mars 2017 i Vestre Aker Menighetshus. Innkalling blir sendt 2-3 uker før årsmøtet (i samsvar med vedtektene). Saker som seksjonseierne ønsker at skal behandles på årsmøtet må meldes til styret innen 1. februar 2017.  Kan du tenke deg å sitte i styret eller en av komiteene? Meld […]

Radiatoranlegget blir slått på mandag 10. oktober ca kl. 12.00

Radiatoranlegget blir slått på mandag 10. oktober ca kl. 12.00 Det er viktig at alle: Sjekker om det har oppstått lekkasjer. Det kan oppstå små skader når anlegget er delvis nedtappet om sommeren Lufter radiatorene sine godt de første dagene, og ellers med jevne mellomrom i fyringssesongen, slik at vi får skikkelig varme i hele huset. […]

Sameiet uttalelse om Blindernveien 6

Sameiet Blindernveien 2 og 4 har sendt høringssuttalelse om SiOs byggeplaner i Blindernveien 6. Les høringsuttalelsen.

Radiatorene blir slått av 26. mai

Radiatoranlegget (og varmen) blir slått av torsdag 26. mai.

Grønn rute er viktig!

Sameiet har sendt brev til Plan- og bygningsetaten om hvor viktig det er at Grønn rute får en naturlig og god trasé. Les hele brevet vi har sendt til Plan- og bygningsetaten. I brevet er det et kart som viser vårt forslag til Grønn rute. Her er en litt større versjon av kartet:

Nye parkeringsrutiner

Årsmøtet 14. mars 2016 fattet vedtak om å innføre nye parkeringsrutiner for sameiet: «Det innføres nye rutiner for parkering på sameiets parkeringsplasser. Hver leilighet disponerer ett parkeringskort, som sameier får ved personlig oppmøte, med kvittering på utlevert parkeringskort. Parkeringskortet er løst og kan flyttes mellom biler ved behov». Vedtaket innebærer at nåværende parkeringsoblater (som er […]

Dugnad onsdag 11. mai kl. 18.00

Det blir dugnad onsdag 11. mai kl. 18.00. Arbeid som skal gjøres på dugnaden er blant annet: Rydde i sykkelbodene, vaskeriet og kjelleren Rydde uteområdene og plante Annet dugnadsarbeid Alle må merke syklene sine med navn og årstall før dugnaden. Umerkede sykler blir kastet. Eldre beboere som ikke er i stand til å delta har […]

Årsmøte mandag 14. mars 2016

Det innkalles til felles ordinært sameiermøte for Sameiet Blindernveien 2 og 4 mandag 14. mars kl. 18.00 i Vestre Aker Menighetshus, Ullevålsveien 117 B. Styret håper at du kan komme på årsmøtet. Vi skal avgjøre viktige saker sammen, og det er viktig at alle seksjonseierne er representert. Kan du ikke komme? Bruk fullmakten du har fått […]

Fellesutgifter 2016

OBOS sender ut giroer for fellesutgifter for 2016 innen midten av januar. På grunn av sammenslåingen av sameiene vil det bli noen endringer. Fellesutgiftene sendes ut fra det sammenslåtte Sameiet Blindernveien 2 og 4. Avtalegiro Seksjonseiere i B2 som har avtalegiro for fellesutgifter behøver ikke gjøre noe, fellesutgiftene vil trekkes som vanlig. Seksjonseiere i B4 […]

Foreløpig plan for Blindernveien 8 – Marienlyst skole

Undervisningsbygg har fått i oppdrag fra Utdanningsetaten å økt kapasiteten på Marienlyst skole, hvor kapasiteten i dag er overskredet. Utvidelsen er besluttet lagt til tomten der Blindernveien skole ligger i dag, Blindernveien 8. Blindernveien skole, som er en byomfattende spesialskole, skal flytte inn i nye lokaler ved Kringsjå skole juni 2016. Blindernveien 8 skal deretter […]

Radiatorene blir slått på torsdag 24. september kl 16

Radiatoranlegget blir slått på torsdag 24. september ca kl. 16.00 Det er viktig at alle: Sjekker om det har oppstått lekkasjer. Det kan oppstå små skader når anlegget er delvis nedtappet om sommeren Lufter radiatorene sine godt de første dagene, og ellers med jevne mellomrom i fyringssesongen, slik at vi får skikkelig varme i hele huset. […]

Referat fra ekstraordinært sameiermøte

Vestre Aker menighetshus, torsdag 20. august kl 18.30. Styreleder Anine Terland åpnet møtet. 1. Godkjenning av innkalling og sakliste Innkallingen ble enstemmig godkjent. Saklisten ble enstemmig godkjent. Anine Terland ble valgt til møteleder. Nina Bakken ble valgt til referent. Einar Nygaard og Sigurd Tønsberg ble valgt til å skrive under referatet. Representerte seksjoner: Blindernveien 2: […]

Midlertidig barnehage i B6

Sameiet har mottatt nabovarsel om midlertidig barnehage som skal oppføres i Blindernveien 6 i august 2015. Den blir stående i ca. 6 måneder, mens rehabilitering av Bamsebo barnehage (Sem Sælandsvei 4) foregår. Barnehagen skal inneholde lekeareal og sanitærfunksjoner for 70 barn og kontor/arbeidsrom for 17 ansatte. Les mer i nabovarslet: nabovarsel midlertidig bygg B6  

Radiatoranlegget slås av mandag 4. mai

Radiatoranlegget (og varmen) blir slått av mandag 4. mai.

Dugnad onsdag 8. april og tirsdag 12. mai kl. 18

Det blir dugnad onsdag 8. april og tirsdag 12. mai kl. 18.00. Arbeid som skal gjøres på dugnaden er blant annet: Rydde i sykkelbodene, vaskeriet og kjelleren Rydde uteområdene og plante Male utepeisen og olje plattingen Annet dugnadsarbeid Dugnaden 12. mai er det særlig planting og såing m.m Alle må merke syklene sine med navn og årstall […]

Referat fra årsmøte 10. mars

2015 referat årsmøte B2 og B4

Årsmøte 2014 er 10. mars

7191 og 7192 Innkallelse til årsmøte

Årsmøte 10. mars 2015

Det blir årsmøte for sameiene 10. mars 2015 i Vestre Aker Menighetshus. Innkalling blir sendt 2-3 uker før årsmøtet (i samsvar med vedtektene). Saker som seksjonseierne ønsker at skal behandles på årsmøtet må meldes til styret innen 15. januar 2015. Kan du tenke deg å sitte i styret eller en av komiteene? Meld eventuelt fra til […]

Vil bygge 16 etasjer i B6

Studentsamskipnaden i Oslo kjøpte tomtene i Blindernveien 6 for to år siden. De har nå søkt om å få bygge studentboliger på tomtene. Det er viktig at så mange som mulig protesterer mot planene. I planene som er lagt fram er det bl.a. tegnet inn tårn på 12 og 16 etasjer, med svært høy utnyttelsesgrad. […]

Radiatorene blir slått på 25. september

Radiatoranlegget blir slått på torsdag 25. september ca kl. 16.00 Det er viktig at alle: Sjekker om det har oppstått lekkasjer. Det kan oppstå små skader når anlegget er delvis nedtappet om sommeren Lufter radiatorene sine godt de første dagene, og ellers med jevne mellomrom i fyringssesongen, slik at vi får skikkelig varme i hele huset. […]

Heisstans i B2

Styret har fått informasjon fra Euroheis om at heisen vil være i drift igjen senest i begynnelsen av uke 40, sannsynligvis noe før.

Heisen i B2 står

Heisen i Blindernveien 2 står. Styret har fått informasjon fra Euroheis om at det er en alvorlig feil på heisen. Det må bestilles nye deler og det kan ta tid før den kommer i gang igjen – i verste fall uker. Euroheis sjekker nå angående tid på delbestillinger og utbedring. Vi vil sende ut informasjon […]

Lekkasje fra taket i Blindernveien 4

Det har oppstått en lekkasje i taket i Blindernveien 4. Beboere i sydvestvendte leiligheter må se etter vann og gi tilbakemelding til styret så raskt som mulig. Det er virkelig utgjort at denne lekkasjen kom nå – to uker før taket skal skiftes. Vi har visst om råteproblemer i taket i B4 i noen få […]

Radiatorene blir slått av 18. mai

Radiatoranlegget (og varmen) blir slått av mandag 6. mai.

Vaskeriene solgt!

Vaskeriene ble solgt samlet 9. april for kr. 3 010 000. Det er 410 000 kr over takst!

Nye vaskerier i kjelleren, salg av de gamle

Arbeid med vaskerier i fyrrom Styret har innhentet tilbud og valgt firma til å gjennomføre bygging og etablering av vaskeri i fyrrommene. Hammertime bygg AS skal gjennomføre tømrer- og rørarbeider og Sinus Elektro AS skal ta elektriske arbeider. Begge firma er godt kjent med byggene våre. Hammertime starter arbeidet med vaskeri i Blindernveien 2 mandag […]

Parkeringsplasser og studentboliger i Blindernveien 6

Styret hadde i uke 11 et møte med to representanter, Øystein Myrvold og Mattis Schrøder fra SIO for avklaring og avtale om parkeringsforhold og informasjon om planer for kommende studentboliger i Blindernveien 6. Nederste del av det som nå er parkeringsplass ved Blindernveien 4 er kjøpt av SIO. Det vi eier utgjør ca 4 parkeringsplasser […]

Referat årsmøte B2 og B4

årsmøtereferat b 2 og b4

B2: Ekstraordinær innbetaling i juni 2014

Årsmøtet i Blindernveien 2 den 24. februar 2014 vedtok å kreve inn 600 000 kr i ekstraordinære innbetalinger i juni 2014. Det vil ikke bli ekstraordinære innbetalinger i Blindernveien 4 i år. Den ekstraordinære innbetalingen vil jevne ut forskjellen i egenkapital mellom Blindernveien 2 og Blindernveien 4. Det er ikke planlagt flere ekstraordinære innbetalinger i […]

Svar på brev fra Jessica Kathle

Seksjonseier Jessica Kathle i Blindernveien 4 har sendt brev til alle seksjonseierne i B4 der hun argumenterer for å utsette fasaderehabiliteringen ett år. Brevet inneholder flere feil som styret gjerne vil oppklare før årsmøtet. Styret har vært i kontakt med Kathle flere ganger etter at hennes første forslag ble fremmet. Vi har svart på ulike […]

Årsmøte 24. februar 2014

Det blir årsmøte for sameiene 24. februar 2014 kl. 18.00 i Vestre Aker Menighetshus. Sakspapirene blir sendt ut i posten. Du kan også laste de ned i pdf fil: 7191 og 7192 årsmelding vedr 2013 Dagsorden 1. Konstituering: Valg av møteleder, valg av referent og to seksjonseiere til å underskrive protokollen. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. […]

Hvordan finansiere rehabiliteringen?

Styret og byggekomitéen har fått innspill fra enkelte seksjonseiere som ikke ønsker at det skal kreves inn ekstraordinære innbetalinger i år, men som heller vil øke fellesutgiftene. Oppdatering 3. februar: Styret har fått forslag om en delt modell: Altså å kreve inn et lavere ekstraordinært beløp + å heve fellesutgiftene noe. Dette er nå lagt […]

Ønsker du ny balkongdør?

I forbindelse med fasaderehabiliteringen i år får alle seksjonseierne tilbud om å skifte ut balkongdøren samtidig som vinduene skiftes. Årsmøtet har vedtatt at alle vinduer skal skiftes, og at det skal være frivillig å skifte balkongdør. Hver seksjonseier må betale for sin egen balkongdør. Styret og byggekomitéen trenger tilbakemelding om hvor mange som ønsker å skifte […]

Fasaderehabilitering 2014

Thorendal AS skal utføre rehabiliteringen Årsmøtet har vedtatt at fasadene skal rehabiliteres og at alle vinduer skal skiftes. Styret fikk fullmakt til å velge leverandør. Styret har engasjert OBOS Prosjekt AS for å bistå i fasaderehabiliteringen. I april satte styret i tillegg ned en byggekomité. Byggekomiteen har bestått av Erik Bolstad (B2), Vegard Strand (B2) […]

Årsmøte 24. februar 2014

Det blir årsmøte for sameiene 24. februar 2014 i Vestre Aker Menighetshus. Innkalling blir sendt 2-3 uker før årsmøtet (i samsvar med vedtektene). Saker som seksjonseierne ønsker at skal behandles på årsmøtet må meldes til styret innen 24. januar 2014. Kan du tenke deg å sitte i styret eller en av komiteene? Meld eventuelt fra […]

Radiatorene blir slått på 30. september

Radiatoranlegget blir slått på mandag 30. september ca. kl. 16.  Det er viktig at alle: Sjekker om det har oppstått lekkasjer. Det kan oppstå små skader når anlegget er delvis nedtappet om sommeren Lufter radiatorene sine godt de første dagene, og ellers med jevne mellomrom i fyringssesongen, slik at vi får skikkelig varme i hele huset. […]

Radiatorene blir slått av 6. mai

Radiatoranlegget blir slått av mandag 6. mai.

Dugnad onsdag 15. mai. kl. 18.00

Det blir dugnad onsdag 15. mai kl. 18.00. Arbeid som skal gjøres på dugnaden er blant annet: Rydde i sykkelbodene, vaskeriet og kjelleren Rydde uteområdene og plante Annet dugnadsarbeid Alle må merke syklene sine med navn og årstall før dugnaden. Umerkede sykler blir kastet. Eldre beboere som ikke er i stand til å delta har […]

Referat fra årsmøte 2013

referat årsmøte B2 referat årsmøte B4

blindernveien.no ble sist oppdatert 19.4.2021.