Author Archives: Anine Terland

Årsmøte mandag 12. mars

Det blir årsmøte for Sameiet Blindernveien 2 og 4 mandag 12. mars 2018 kl. 18.00 i Vestre Aker Menighetshus. Innkalling blir sendt 2-3 uker før sameiermøtet (i samsvar med vedtektene). Saker som seksjonseierne ønsker at skal behandles på årsmøtet må meldes til styret innen 5. februar 2018. Vi trenger sameiere til å sitte i styret […]

2017 Referat fra ekstraordinært sameiermøte

Protokoll ekstraordinært sameiermøte 23. august 2017

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte 23. august 2017

Styret innkaller til ekstraordinært sameiermøte onsdag 23. august 2015 kl. 19.00 i Vestre Aker Menighetshus, Ullevålsveien 117 B. Dagsorden: 1. Konstituering Valg av møteleder, referent og to seksjonseiere til å underskrive protokollen. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Etablering av nye parkeringsplasser Dersom du ikke kan komme på møtet kan du gi en annen fullmakt til […]

Varsel om ekstraordinært sameiermøte 23. august 2017 kl. 19.00

Styret vil med dette varsle om ekstraordinært sameiermøte i Sameiet Blindernveien 2 og 4 onsdag 23. august kl 19.00 i Vestre Aker menighetshus. Endelig innkalling sendes ut 8-20 dager før møtet, i tråd med vedtektene. Tema for møtet Formålet med møtet er å vedta alternativ for etablering av nye parkeringsplasser. Sameiermøtet i mars behandlet sak […]

Radiatorene blir slått av 6. juni

Radiatoranlegget (og varmen) blir slått av tirsdag 6. juni.

Alternativer for å etablere nye parkeringsplasser

Sameiermøtet i mars behandlet sak om etablering av nye parkeringsplasser (sak 5). Sameiermøtet vedtok at det skal etableres nye parkeringsplasser, at styret skulle utrede to alternativer.for nye parkeringsplasser og innkalle til nytt sameiermøte. Styret har vurdert flere alternativer til etablering av nye parkeringsplasser. Du kan se en skisse som viser alternativene og antall plasser de ulike […]

Dugnad onsdag 10. mai kl. 18.00

Det blir dugnad onsdag 10. mai kl. 18.00. Arbeid som skal gjøres på dugnaden er blant annet: Rydde i sykkelbodene, vaskeriet og kjelleren Rydde uteområdene og plante Annet dugnadsarbeid Alle må merke syklene sine med navn og årstall før dugnaden. Umerkede sykler blir kastet. Eldre beboere som ikke er i stand til å delta har […]

Parkeringskort for 2017

Det ble innført nye parkeringskort i 2016 etter vedtak på sameiermøtet om å innføre nye parkeringsrutiner for sameiet: «Det innføres nye rutiner for parkering på sameiets parkeringsplasser. Hver leilighet disponerer ett parkeringskort, som sameier får ved personlig oppmøte, med kvittering på utlevert parkeringskort. Parkeringskortet er løst og kan flyttes mellom biler ved behov».  Parkeringskort for […]

Innkalling til sameiermøte i Sameiet Blindernveien 2 og 4

Sameiermøtet avholdes mandag, 6. mars 2017 kl. 18. Sted: Vestre Aker Menighetshus, Ullevålsveien 117 B. Styret håper at du kan komme på årsmøtet. Vi skal avgjøre viktige saker sammen, og det er viktig at alle seksjonseierne er representert. Kan du ikke komme? Bruk fullmakt vedlagt årsmøtepapirene. 1. KONSTITUERING. 2. STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016. 3. ÅRSREGNSKAP FOR 2016.  4. STYRETS […]

Heisen i B2 i drift igjen

Heisen i B2 er reparert og i drift igjen!  

Heisen i B2 står

Euroheis sjekket heisen igår og fant en feil med døren.  Det må bestilles en ny del fra Sverige og det kan noen få dager før de får reparert heisen. Euroheis sjekker tid på bestilling og utbedring. Vi vil sende ut informasjon med en gang vi vet mer.  

Årsmøte mandag 6. mars

Det blir årsmøte for Sameiet Blindernveien 2 og 4 mandag 6. mars 2017 i Vestre Aker Menighetshus. Innkalling blir sendt 2-3 uker før årsmøtet (i samsvar med vedtektene). Saker som seksjonseierne ønsker at skal behandles på årsmøtet må meldes til styret innen 1. februar 2017.  Kan du tenke deg å sitte i styret eller en av komiteene? Meld […]

Radiatoranlegget blir slått på mandag 10. oktober ca kl. 12.00

Radiatoranlegget blir slått på mandag 10. oktober ca kl. 12.00 Det er viktig at alle: Sjekker om det har oppstått lekkasjer. Det kan oppstå små skader når anlegget er delvis nedtappet om sommeren Lufter radiatorene sine godt de første dagene, og ellers med jevne mellomrom i fyringssesongen, slik at vi får skikkelig varme i hele huset. […]

Sameiet uttalelse om Blindernveien 6

Sameiet Blindernveien 2 og 4 har sendt høringssuttalelse om SiOs byggeplaner i Blindernveien 6. Les høringsuttalelsen.

Radiatorene blir slått av 26. mai

Radiatoranlegget (og varmen) blir slått av torsdag 26. mai.

Grønn rute er viktig!

Sameiet har sendt brev til Plan- og bygningsetaten om hvor viktig det er at Grønn rute får en naturlig og god trasé. Les hele brevet vi har sendt til Plan- og bygningsetaten. I brevet er det et kart som viser vårt forslag til Grønn rute. Her er en litt større versjon av kartet:

Nye parkeringsrutiner

Årsmøtet 14. mars 2016 fattet vedtak om å innføre nye parkeringsrutiner for sameiet: «Det innføres nye rutiner for parkering på sameiets parkeringsplasser. Hver leilighet disponerer ett parkeringskort, som sameier får ved personlig oppmøte, med kvittering på utlevert parkeringskort. Parkeringskortet er løst og kan flyttes mellom biler ved behov». Vedtaket innebærer at nåværende parkeringsoblater (som er […]

Dugnad onsdag 11. mai kl. 18.00

Det blir dugnad onsdag 11. mai kl. 18.00. Arbeid som skal gjøres på dugnaden er blant annet: Rydde i sykkelbodene, vaskeriet og kjelleren Rydde uteområdene og plante Annet dugnadsarbeid Alle må merke syklene sine med navn og årstall før dugnaden. Umerkede sykler blir kastet. Eldre beboere som ikke er i stand til å delta har […]

Årsmøte mandag 14. mars 2016

Det innkalles til felles ordinært sameiermøte for Sameiet Blindernveien 2 og 4 mandag 14. mars kl. 18.00 i Vestre Aker Menighetshus, Ullevålsveien 117 B. Styret håper at du kan komme på årsmøtet. Vi skal avgjøre viktige saker sammen, og det er viktig at alle seksjonseierne er representert. Kan du ikke komme? Bruk fullmakten du har fått […]

Fellesutgifter 2016

OBOS sender ut giroer for fellesutgifter for 2016 innen midten av januar. På grunn av sammenslåingen av sameiene vil det bli noen endringer. Fellesutgiftene sendes ut fra det sammenslåtte Sameiet Blindernveien 2 og 4. Avtalegiro Seksjonseiere i B2 som har avtalegiro for fellesutgifter behøver ikke gjøre noe, fellesutgiftene vil trekkes som vanlig. Seksjonseiere i B4 […]

Foreløpig plan for Blindernveien 8 – Marienlyst skole

Undervisningsbygg har fått i oppdrag fra Utdanningsetaten å økt kapasiteten på Marienlyst skole, hvor kapasiteten i dag er overskredet. Utvidelsen er besluttet lagt til tomten der Blindernveien skole ligger i dag, Blindernveien 8. Blindernveien skole, som er en byomfattende spesialskole, skal flytte inn i nye lokaler ved Kringsjå skole juni 2016. Blindernveien 8 skal deretter […]

Radiatorene blir slått på torsdag 24. september kl 16

Radiatoranlegget blir slått på torsdag 24. september ca kl. 16.00 Det er viktig at alle: Sjekker om det har oppstått lekkasjer. Det kan oppstå små skader når anlegget er delvis nedtappet om sommeren Lufter radiatorene sine godt de første dagene, og ellers med jevne mellomrom i fyringssesongen, slik at vi får skikkelig varme i hele huset. […]

Referat fra ekstraordinært sameiermøte

Vestre Aker menighetshus, torsdag 20. august kl 18.30. Styreleder Anine Terland åpnet møtet. 1. Godkjenning av innkalling og sakliste Innkallingen ble enstemmig godkjent. Saklisten ble enstemmig godkjent. Anine Terland ble valgt til møteleder. Nina Bakken ble valgt til referent. Einar Nygaard og Sigurd Tønsberg ble valgt til å skrive under referatet. Representerte seksjoner: Blindernveien 2: […]

Midlertidig barnehage i B6

Sameiet har mottatt nabovarsel om midlertidig barnehage som skal oppføres i Blindernveien 6 i august 2015. Den blir stående i ca. 6 måneder, mens rehabilitering av Bamsebo barnehage (Sem Sælandsvei 4) foregår. Barnehagen skal inneholde lekeareal og sanitærfunksjoner for 70 barn og kontor/arbeidsrom for 17 ansatte. Les mer i nabovarslet: nabovarsel midlertidig bygg B6  

Radiatoranlegget slås av mandag 4. mai

Radiatoranlegget (og varmen) blir slått av mandag 4. mai.

Dugnad onsdag 8. april og tirsdag 12. mai kl. 18

Det blir dugnad onsdag 8. april og tirsdag 12. mai kl. 18.00. Arbeid som skal gjøres på dugnaden er blant annet: Rydde i sykkelbodene, vaskeriet og kjelleren Rydde uteområdene og plante Male utepeisen og olje plattingen Annet dugnadsarbeid Dugnaden 12. mai er det særlig planting og såing m.m Alle må merke syklene sine med navn og årstall […]

Referat fra årsmøte 10. mars

2015 referat årsmøte B2 og B4

Årsmøte 2014 er 10. mars

7191 og 7192 Innkallelse til årsmøte

Årsmøte 10. mars 2015

Det blir årsmøte for sameiene 10. mars 2015 i Vestre Aker Menighetshus. Innkalling blir sendt 2-3 uker før årsmøtet (i samsvar med vedtektene). Saker som seksjonseierne ønsker at skal behandles på årsmøtet må meldes til styret innen 15. januar 2015. Kan du tenke deg å sitte i styret eller en av komiteene? Meld eventuelt fra til […]

Vil bygge 16 etasjer i B6

Studentsamskipnaden i Oslo kjøpte tomtene i Blindernveien 6 for to år siden. De har nå søkt om å få bygge studentboliger på tomtene. Det er viktig at så mange som mulig protesterer mot planene. I planene som er lagt fram er det bl.a. tegnet inn tårn på 12 og 16 etasjer, med svært høy utnyttelsesgrad. […]

Radiatorene blir slått på 25. september

Radiatoranlegget blir slått på torsdag 25. september ca kl. 16.00 Det er viktig at alle: Sjekker om det har oppstått lekkasjer. Det kan oppstå små skader når anlegget er delvis nedtappet om sommeren Lufter radiatorene sine godt de første dagene, og ellers med jevne mellomrom i fyringssesongen, slik at vi får skikkelig varme i hele huset. […]

Heisstans i B2

Styret har fått informasjon fra Euroheis om at heisen vil være i drift igjen senest i begynnelsen av uke 40, sannsynligvis noe før.

Heisen i B2 står

Heisen i Blindernveien 2 står. Styret har fått informasjon fra Euroheis om at det er en alvorlig feil på heisen. Det må bestilles nye deler og det kan ta tid før den kommer i gang igjen – i verste fall uker. Euroheis sjekker nå angående tid på delbestillinger og utbedring. Vi vil sende ut informasjon […]

Lekkasje fra taket i Blindernveien 4

Det har oppstått en lekkasje i taket i Blindernveien 4. Beboere i sydvestvendte leiligheter må se etter vann og gi tilbakemelding til styret så raskt som mulig. Det er virkelig utgjort at denne lekkasjen kom nå – to uker før taket skal skiftes. Vi har visst om råteproblemer i taket i B4 i noen få […]

Radiatorene blir slått av 18. mai

Radiatoranlegget (og varmen) blir slått av mandag 6. mai.

Vaskeriene solgt!

Vaskeriene ble solgt samlet 9. april for kr. 3 010 000. Det er 410 000 kr over takst!

Nye vaskerier i kjelleren, salg av de gamle

Arbeid med vaskerier i fyrrom Styret har innhentet tilbud og valgt firma til å gjennomføre bygging og etablering av vaskeri i fyrrommene. Hammertime bygg AS skal gjennomføre tømrer- og rørarbeider og Sinus Elektro AS skal ta elektriske arbeider. Begge firma er godt kjent med byggene våre. Hammertime starter arbeidet med vaskeri i Blindernveien 2 mandag […]

Parkeringsplasser og studentboliger i Blindernveien 6

Styret hadde i uke 11 et møte med to representanter, Øystein Myrvold og Mattis Schrøder fra SIO for avklaring og avtale om parkeringsforhold og informasjon om planer for kommende studentboliger i Blindernveien 6. Nederste del av det som nå er parkeringsplass ved Blindernveien 4 er kjøpt av SIO. Det vi eier utgjør ca 4 parkeringsplasser […]

Referat årsmøte B2 og B4

årsmøtereferat b 2 og b4

B2: Ekstraordinær innbetaling i juni 2014

Årsmøtet i Blindernveien 2 den 24. februar 2014 vedtok å kreve inn 600 000 kr i ekstraordinære innbetalinger i juni 2014. Det vil ikke bli ekstraordinære innbetalinger i Blindernveien 4 i år. Den ekstraordinære innbetalingen vil jevne ut forskjellen i egenkapital mellom Blindernveien 2 og Blindernveien 4. Det er ikke planlagt flere ekstraordinære innbetalinger i […]

Svar på brev fra Jessica Kathle

Seksjonseier Jessica Kathle i Blindernveien 4 har sendt brev til alle seksjonseierne i B4 der hun argumenterer for å utsette fasaderehabiliteringen ett år. Brevet inneholder flere feil som styret gjerne vil oppklare før årsmøtet. Styret har vært i kontakt med Kathle flere ganger etter at hennes første forslag ble fremmet. Vi har svart på ulike […]

Årsmøte 24. februar 2014

Det blir årsmøte for sameiene 24. februar 2014 kl. 18.00 i Vestre Aker Menighetshus. Sakspapirene blir sendt ut i posten. Du kan også laste de ned i pdf fil: 7191 og 7192 årsmelding vedr 2013 Dagsorden 1. Konstituering: Valg av møteleder, valg av referent og to seksjonseiere til å underskrive protokollen. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. […]

Hvordan finansiere rehabiliteringen?

Styret og byggekomitéen har fått innspill fra enkelte seksjonseiere som ikke ønsker at det skal kreves inn ekstraordinære innbetalinger i år, men som heller vil øke fellesutgiftene. Oppdatering 3. februar: Styret har fått forslag om en delt modell: Altså å kreve inn et lavere ekstraordinært beløp + å heve fellesutgiftene noe. Dette er nå lagt […]

Ønsker du ny balkongdør?

I forbindelse med fasaderehabiliteringen i år får alle seksjonseierne tilbud om å skifte ut balkongdøren samtidig som vinduene skiftes. Årsmøtet har vedtatt at alle vinduer skal skiftes, og at det skal være frivillig å skifte balkongdør. Hver seksjonseier må betale for sin egen balkongdør. Styret og byggekomitéen trenger tilbakemelding om hvor mange som ønsker å skifte […]

Fasaderehabilitering 2014

Thorendal AS skal utføre rehabiliteringen Årsmøtet har vedtatt at fasadene skal rehabiliteres og at alle vinduer skal skiftes. Styret fikk fullmakt til å velge leverandør. Styret har engasjert OBOS Prosjekt AS for å bistå i fasaderehabiliteringen. I april satte styret i tillegg ned en byggekomité. Byggekomiteen har bestått av Erik Bolstad (B2), Vegard Strand (B2) […]

Årsmøte 24. februar 2014

Det blir årsmøte for sameiene 24. februar 2014 i Vestre Aker Menighetshus. Innkalling blir sendt 2-3 uker før årsmøtet (i samsvar med vedtektene). Saker som seksjonseierne ønsker at skal behandles på årsmøtet må meldes til styret innen 24. januar 2014. Kan du tenke deg å sitte i styret eller en av komiteene? Meld eventuelt fra […]

Radiatorene blir slått på 30. september

Radiatoranlegget blir slått på mandag 30. september ca. kl. 16.  Det er viktig at alle: Sjekker om det har oppstått lekkasjer. Det kan oppstå små skader når anlegget er delvis nedtappet om sommeren Lufter radiatorene sine godt de første dagene, og ellers med jevne mellomrom i fyringssesongen, slik at vi får skikkelig varme i hele huset. […]

Radiatorene blir slått av 6. mai

Radiatoranlegget blir slått av mandag 6. mai.

Dugnad onsdag 15. mai. kl. 18.00

Det blir dugnad onsdag 15. mai kl. 18.00. Arbeid som skal gjøres på dugnaden er blant annet: Rydde i sykkelbodene, vaskeriet og kjelleren Rydde uteområdene og plante Annet dugnadsarbeid Alle må merke syklene sine med navn og årstall før dugnaden. Umerkede sykler blir kastet. Eldre beboere som ikke er i stand til å delta har […]

Referat fra årsmøte 2013

referat årsmøte B2 referat årsmøte B4

Rens av ventilasjonsanlegget

Ventilasjonsanleggene i både Blindernveien 2 og 4 skal renses i perioden 7. til 10. juni 2011. Årsmøtet i sameiene vedtok i år å rense ventilasjonsanlegget i byggene. Anlegget ble sist renset i 2005, og det er på høy tid at vi gjør dette igjen. Rensingen vil føre til bedre avtrekk og kanskje noe bedre luft […]

blindernveien.no ble sist oppdatert 3.2.2018.