Finansiering

Fasaderehabiliteringen ble finansiert ved ekstraordinære innbetalinger, salg av vaskerilokalene, ENØK-tilskudd og lån finansiert over det vanlige driftsbudsjettet.

Fasaderehabiliteringen førte ikke til heving av fellesutgiftene.

Den opprinnelige finansieringsplanen ble vedtatt av årsmøtet i februar 2014, og ble fortløpende oppdatert av byggekomitéen i tråd med årsmøtevedtaket.

Årsmøtet vedtok et totalbudsjett på 22 mill. kr, inkl. en sikkerhetsmargin på 10 prosent (2 mill. kr).

Alle summer er inkl. merverdiavgift (moms).

PROGNOSE oppdatert 10.12.2014
KOSTNADER B2 B4 Sum
Rehabilitering 10 000 000 10 000 000 20 000 000 Avtale Thorendal
Tilleggsarbeid og fratrekk 218 742 218 742 437 484
Konsulent byggeledelse OBOS 471 875 471 875 943 750 Budsjettert i driftsbudsjettet
SUM 10 690 617 10 690 617 21 381 234
FINANSIERING B2 B4 Sum
Egenkapital 1 300 000 1 900 000 3 200 000
Ekstraordinær innbetaling 2014 600 000 0 600 000 Juni 2014
Betaling for balkongdører 319 600 319 600 639 200 45 dører
Salg av vaskeri (netto fortjeneste) 1 262 401 1 262 401 2 524 802 Fratrukket alle kostn.
ENØK-tilskudd Oslo kommune 260 000 260 000 520 000 Fått tilsagn
Lån 7 000 000 7 000 000 14 000 000
SUM 10 742 001 10 742 001 21 484 002
TILLEGGSARBEID OG FRATREKK
Fratrekk Balkong- og vaskeridører -438 971 kr Endringsmelding 10
Fratrekk Isolasjon tak -65 000 kr Endringsmelding 06
Fratrekk Rigg -41 250 kr Endringsmelding 05
Tillegg Avfallshåndtering klorparafiner vindu 250 000 kr Endringsmelding 13
Tillegg Rehabilitering inngangsparti 197 038 kr Endringsmelding 20
Tillegg Isolering grunnmur 141 245 kr Endringsmelding 02
Tillegg Div. elektrikerarbeid ca 89 758 kr Endringsmelding 17
Tillegg Asbestsanering / nye plater balkonger B4 84 500 kr Endringsmelding 12
Tillegg Asbestsanering / nye plater balkonger B2 75 000 kr Endringsmelding 04
Tillegg Maling/pussing rekkverk balkonger 59 500 kr Endringsmelding 03
Tillegg Div. blikkenslagerarbeid ca 23 856 kr Endringsmelding 16
Tillegg Strøm 17 169 kr Endringsmelding 08
Tillegg Sluk på tak ca 11 250 kr Endringsmelding 14
Tillegg Folie sykkelbodvinduer 9 563 kr Endringsmelding 18
Tillegg Råte i tak 9 221 kr Endringsmelding 09
Tillegg Heising stålbjelke for seksjonseier 5 625 kr Endringsmelding 07
Tillegg Lydisolering dør søppelrom 5 544 kr Endringsmelding 19
Tillegg Brannstige 1 813 kr Endringsmelding 11
Tillegg Manglende rekkverk balkong 1 625 kr Endringsmelding 15
Tillegg Balkongdører innadslående 0 kr Endringsmelding 01

Egenfinansieringen står for 35 % av budsjettet.
Gjennomsnittlig lån per seksjonseier (90 seksjoner) ble 156 000 kr.

Salg av vaskeriene

Årsmøtet  vedtok å flytte vaskeriene og selge de eksisterende lokalene til leilighetsutbygging. Dette ga rene inntekter, samt at det kommer én ny seksjon i hvert sameie som betaler fellesutgifter.

Vaskeriene ble solgt for 3,01 mill. kr. Vi hadde utgifter ved salget på 89 000 kr til eiendomsmegler o.a. kostnader. Det kostet 396 000 kr å etablere nye vaskerier i kjellerene (snekker, rørlegger, elektriker, nye vaskermaskiner, tørketromler og tørkeskap).

Samlet overskudd ved salget var 2,52 mill. kr. Salget reduserte behovet for ekstraordinære innbetalinger med snaut 30 000 kr per seksjon.

ENØK-tilskudd

Oslo kommune gir ENØK-tilskudd til etterisolering. Vi fikk 520 000 kr i støtte.

Ekstraordinære innbetalinger

Årsmøtene i 2012, 2013 og 2014 har vedtatt ekstraordinære innbetalinger:

  • 2012: Det ble krevd inn 1,2 mill. kr per sameie for å betale ned gamle lån.
  • 2013: Det ble krevd inn 0,6 mill. kr per sameie som delfinansiering av vinduer (vinduene er hver enkelt seksjonseiers eiendom).
  • 2014: Det blir krevd inn 0,6 mill. kr i Blindernveien 2 (ikke i B4). Innbetalingen vil gjøre at forskjellen i egenkapital mellom sameiene blir jevnet ut.

Det er ikke planlagt flere ekstraordinære innbetalinger. Resten av fasaderehabiliteringen vil finansieres med lån.

Lån

Det er innhentet tilbud fra OBOS Bank, Nordea, Handelsbanken, DNB, Protector m.fl. I tillegg har styret kontaktet Husbanken for å høre om det var mulig å få lån der (det var det ikke).

OBOS hadde totalt sett det beste tilbudet, med 4,5 prosent rente.

Publisert 25.2.2014 av Erik Bolstad.
Sist oppdatert 27.7.2015 av Erik Bolstad.

blindernveien.no ble sist oppdatert 24.4.2021.