Ekstraordinært årsmøte i Sameiet Blindernveien 2 og 4

På årsmøtet 2021 ble det fremmet benkeforslag til sak 7, punkt 4, 12, 13 og 15: revisjon av husordensreglene. Dette må behandles på et ekstraordinært årsmøte.

Innkalling til det ekstraordinære årsmøtet sendes på Vibbo i morgen 5. mai. I følge vedtektenes §11 innkaller styret skriftlig til ekstraordinære årsmøte med minst 8 og høyst 20 dagers varsel. Stemmeperioden kommer til å være fra 13. mai til 20. mai.

Saksliste og forslagenes ordlyd vil gå fram av innkallingen.

Med vennlig hilsen
Styret

Flere meldinger fra styret

Alle meldinger (arkiv)

blindernveien.no ble sist oppdatert 4.5.2021.