Årsmøte mandag 12. mars

Det blir årsmøte for Sameiet Blindernveien 2 og 4 mandag 12. mars 2018 kl. 18.00
i Vestre Aker Menighetshus.

Innkalling blir sendt 2-3 uker før sameiermøtet (i samsvar med vedtektene).

Saker som seksjonseierne ønsker at skal behandles på årsmøtet må meldes til styret innen 5. februar 2018.

Vi trenger sameiere til å sitte i styret og komiteene. Meld fra til styret om du er interessert eller har forslag på andre – så formidler vi til valgkomiteen!

Foreløpig saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder, referent og to seksjonseiere til å undertegne referatet.
3. Godkjenning av styrets årsberetning og godkjenning av resultatregnskap og balanse
4. Styrets honorar for 2017
5. Pumpekumløsning for B2 
6. Revisjon av sameiets vedtekter etter ny eierseksjonslov fra 1.1.2018

7. Vedlikeholdsplan

8. Budsjettforslag for 2018.
9. Valg til styre, vaskerikomité, hagekomité og valgkomité

 

Flere meldinger fra styret

Alle meldinger (arkiv)

blindernveien.no ble sist oppdatert 3.2.2018.