Årsmøte 17. mars kl. 18.00

Innkalling med sakspapirer blir sendt 2-3 uker før sameiermøtet (i samsvar med vedtektene). Foreløpig saksliste er:

1.Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av møteleder, referent og to seksjonseiere til å undertegne referatet.

3. Godkjenning av styrets årsberetning og godkjenning av resultatregnskap og balanse

4. Styrets honorar for 2019.

5. Vedlikeholdsplan

6. Budsjettforslag for 2020.

7. Valg til styre, vaskerikomité, hagekomité og valgkomité

Flere meldinger fra styret

Alle meldinger (arkiv)

blindernveien.no ble sist oppdatert 13.2.2020.