Innkalling til ekstraordinært sameiermøte 23. august 2017

Styret innkaller til ekstraordinært sameiermøte onsdag 23. august 2015 kl. 19.00 i Vestre Aker Menighetshus, Ullevålsveien 117 B.

Dagsorden:

1. Konstituering

Valg av møteleder, referent og to seksjonseiere til å underskrive protokollen. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Etablering av nye parkeringsplasser

Dersom du ikke kan komme på møtet kan du gi en annen fullmakt til å stemme for deg. Bruk fullmaktsskjema som er vedlagt utsendte sakspapirer eller hent fullmaktsskjema

Sakspapirer til sameiermøtet kan du lese her 

Flere meldinger fra styret

Alle meldinger (arkiv)

blindernveien.no ble sist oppdatert 8.8.2017.